Flera motioner till Halmstadmoderaternas årsmöte yrkar på att listan som länsförbundet och dess ordförande Lars Püss drivit igenom – med Anna Fallkvist i topp – ska ogiltigförklaras och ersättas med den lista medlemmarna röstat fram.
Flera motioner till Halmstadmoderaternas årsmöte yrkar på att listan som länsförbundet och dess ordförande Lars Püss drivit igenom – med Anna Fallkvist i topp – ska ogiltigförklaras och ersättas med den lista medlemmarna röstat fram.

Motioner kräver att medlemmarnas valsedel ska gälla

Moderaternas gruppledare Anna Fallkvist har sagt att det inte finns något kvar att diskutera kring att stämmans framröstade valsedel ogiltigförklarats. Men fyra av de motioner som lämnats in till årsmötet för M i Halmstad handlar just om det. Där framförs krav på att ändra ”odemokratiska stadgar” och att den petade M-trion får tillbaka sina platser.

ANNONS
|

På torsdag kväll ska medlemmarna i Halmstadmoderaterna samlas på Gullbrannagården för att ha årsmöte.

Med tanke på turbulensen som rått inom partiet lokalt efter nomineringsstämman i Tylösand den 5 februari är det förstås intressant vilket utrymme de senaste månadernas händelser får på mötet.

HP har i flera artiklar skildrat turerna efter att Lars Püss, som ordförande i Moderaternas länsförbund, inledde en utredning om misstänkt fusk sedan medlemmarna på stämman röstat fram kandidaterna i en annan ordning än vad nomineringskommittén föreslagit.

Ogiltigförklarad valsedel

Som HP beskrivit ledde utredningen till att den framröstade valsedeln ogiltigförklarades och ersattes med en som länsförbundet bestämt. Dessutom petades tre av namnen som medlemmarna röstat upp i topp – Niclas Jansson, Robert Lindell och Josefin Green – och hotades med uteslutning.

ANNONS

Som främsta skäl till beslutet angavs att trion ”varit drivande i att skapa en parallell organisation inom Moderaterna” – vilket syftade på tankesmedjan Politik & gofika, som ville förnya M i Halmstad – och att de arbetat ”i det fördolda”.

HP har senare kunnat avslöja att många av dem som nu står med på den valsedel förbundsstyrelsen klubbat igenom också varit aktiva i samma tankesmedja. Framför allt att Anna Fallkvist, som nu hamnat som etta, och Annika Svensson, som blivit trea, varit drivande i dess innersta krets ihop med den nu avpolletterade trion.

Utagerad fråga?

Ändå har Anna Fallkvist, som är ledare för partiets fullmäktigegrupp i Halmstad, sagt att hon inte tror att frågan om de tvära kasten kring valsedeln kommer att diskuteras på årsmötet.

– Det känns som att frågan är utagerad, förklarade hon i HP efter att den debatterats livligt på ett medlemsmöte för ett par veckor sedan.

Men går man igenom handlingarna till årsmötet verkar inte frågan vara så utagerad som Fallkvist vill ge sken av. Fyra av de sju motioner som lämnats in i rätt tid till mötet handlar nämligen just om bråket kring valsedeln.

Förbundsstyrelsens beslut att ogiltigförklara detta demokratiskt korrekta val är en skandal och djupt oroande.

”Anklagelser om fusk har aldrig gått att styrka. Förbundsstyrelsens beslut att ogiltigförklara detta demokratiskt korrekta val är en skandal och djupt oroande ur både demokratisk och partiets synvinkel”, står det i en motion som yrkar på att M i Halmstad kräver att den framröstade listan ska gälla som valsedel i kommunvalet 2022.

ANNONS

I en annan motion yrkas det ”att Halmstadmoderaterna officiellt tar ställning för att förbundsstyrelsen har agerat i strid med partiets regler, riktlinjer och policys”.

I en tredje motion står det ”att organisera sig i grupper som tycker olika måste få vara en naturlig del av politiken”. I den motionen talas det om att man ska kalla till en extra stämma och pröva om den avförda trion kan få tillbaka sina platser.

Senast 22 april

Sista datum då alla valsedlar måste vara spikade hos Valmyndigheten senarelades nyligen till den 22 april.

En motion konstaterar att förbundsstyrelsen faktiskt agerat helt enligt stadgarna – men yrkar på att stadgarna därför ändras så att de blir mer ”demokratiska” och rymmer möjligheter att överklaga.

Styrelsen föreslår avslag

Styrelsens förslag är i samtliga fall att motionerna ska avslås. Bland annat påpekar styrelsen att förbundsstyrelsens beslut inte kan överklagas.

Dessutom påpekar styrelsen för Halmstadmoderaterna att det är för sent att ändra stadgarna, med hänvisning till att de redan är fastställda för 2022–2026.

Övriga motioner handlar om att mer grundligt utreda en tunnel under Nissan som alternativ till en bro, att verka för att stoppa hotellprojektet vid Österskans, samt att verka för att rädda Eketångaskogen.

Som HP tidigare berättat är Bengt Kjellgren – tidigare mest känd som kyrkopolitiker, men nu även andranamn på M-listan i regionvalet – föreslagen som ny ordförande för Halmstadmoderaterna efter Christofer Lundholm.

ANNONS

Förste vice ordförande

I sista stund har också valberedningen, som består av Mikaela Waltersson och Lars Püss, ändrat så att Anders Stenbeck föreslås som förste vice ordförande.

Sett till att han medgett för HP att han var med i den innersta kretsen av den ”förbjudna” tankesmedjan ända fram i januari i år är det förstås intressant att han lyfts upp, samtidigt som tre av dem han agerade ihop med ses som persona non grata.

– Han har visat på engagemang och det vill vi premiera. En sådan här position är också bra om man vill testa ifall någon kan passa för större uppdrag längre fram, säger Lars Püss.

På vilket sätt skiljer sig hans inblandning i tankesmedjan mot den petade trions?

– Jag vet inte vad han gjort inom tankesmedjan, det är inget som jag diskuterat med honom, säger Püss.

Valprogram ska antas

På årsmötet ska även valprogrammet antas. Det rymmer bland annat en sänkning av kommunalskatten under snittet för länet, att arbeta för stationer för pendeltåg i Getinge, Trönninge och Åled, samt att satsa på fler trygghetskameror.

Dessutom står där om att utreda ifall man även kan ha annan offentlig service på biblioteken, att arbeta för ett ja i folkomröstningen i hotellfrågan, samt att utreda föreningsdrivna anläggningar i stället för att ha nolltaxa på kommunala lokaler.

ANNONS

I valprogrammet står också att partiet vill utreda om det lokalt går att utöka undervisningstiden för eleverna i Halmstads skolor, arbeta för att det ställs tydligare prestationskrav inom svenska för invandrare samt detaljplanlägga för verksamhetsnära bostäder åt försvarsanställda.

LÄS MER:M kovänder om Eketångaskogen

LÄS MER:Bergman upplevdes som partisk när han krävde City-ordförandens avgång

LÄS MER:M-strid kan bli debatt för hela fullmäktige

LÄS MER:M-striden största förlorare: ”Jag har inte gjort något annat än Anna Fallkvist”

LÄS MER:Avslöjanden hindrar inte M-topp att fortsätta som vanligt

LÄS MER:Fallkvist var drivande i samma tankesmedja som sparkade M-trion

LÄS MER:Hetsig medlemsdebatt om slopad M-lista

LÄS MER:Toppmoderat riktar hård kritik mot ”odemokratisk” valsedel

LÄS MER:Petade M-trion pekar på att Püss är dubbelt jävig

LÄS MER:Moderaterna avför Niclas Jansson från valsedlarna

LÄS MER:Püss har fortfarande inga bevis om fusk

LÄS MER:Så utreds M-listettans del i påstått fusk

LÄS MER:Utpekad kuppmakare liknar Püss vid Trump

LÄS MER:Doldis toppar M-listan – tungt namn petas helt

LÄS MER:Anna Fallkvist (M) föreslås bli ny listetta efter Jonas Bergman

ANNONS