vatten översvämning Åled Oskarström Vattenkaoset

Nissan
HP direktrapporterar om översvämningarna i Halmstads kommun. Regnvattnet fortsätter att ställa till med stora problem på flera håll. Nissans vattenflöden är uppe på rekordnivåer.
vatten översvämning Åled Oskarström Vattenkaoset Nissan HP direktrapporterar om översvämningarna i Halmstads kommun. Regnvattnet fortsätter att ställa till med stora problem på flera håll. Nissans vattenflöden är uppe på rekordnivåer. Bild: Roger Larsson

Tänker Halmstad på klimatet i sin utvecklingsplan?

Har man i åtanke de kommande skyfallsregnen och allt mer frekvent förekommande värmeböljorna?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

När Halmstad kommun framtidsplanerar, har man i åtanke de kommande skyfallsregnen och allt mer frekvent förekommande värmeböljorna? Prognosen för år 2100 är att högvattennivån stiger till 3,61 m och man planerar för hur bland annat city och söder ska skyddas från översvämningarna.

Klimatanpassning är ordet och det blir ett allt vanligare uttryck.

Halmstad ska alltså anpassa sig efter klimatet. Vilket klimat? Jo, de prognoser som bygger på att jordens medeltemperatur håller sig väl under 2 graders ökning, alltså enligt Parisavtalet. För Halmstads del innebär det att koldioxidutsläppen ska minska med 15 procent per år med start 2020.

Det är många siffror att hålla reda på, men minst lika viktig som procenten är tidsfaktorn. Det går nämligen inte att vänta. Klimatgaserna ackumuleras i atmosfären och det finns en överhängande fara att klimatsystem som kommer ur balans börjar löpa amok och att temperaturökningen skenar ohejdbart. Vi måste vända skutan nu, sluta att släppa ut klimatgaser och dessutom börja lagra in koldioxid.

ANNONS

Mitt intryck är att man planerar utefter en framtidsvision i linje med Parisavtalets mål, men att man för en politik som saknar strategi för att nå dessa.

Min fråga till Halmstads politiker är: Ni som under lång tid planerat för framtiden här i Halmstad och då sett hur klimatanpassning blir allt mer nödvändig, hur känns det att veta att utvecklingen i Halmstad går mot ohållbarhet? Och vad är ert moraliska och juridiska ansvar?

Gun Jönsson

LÄS MER:Översiktsplanen är ett av den här mandatperiodens viktigaste beslut

LÄS MER:Fråga ut kommunen om framtidens Halmstad

LÄS MER:Verklighetsförankring är inte nostalgi

LÄS MER:Rädda Eketångaskogen - området behövs för avkoppling

LÄS MER:Som ett giftigt luftslott som tornar upp sig vid horisonten

LÄS MER:Förfärande framtidsplan för Eketångaskogen

LÄS MER:Svarstiden för Framtidsplan 2050 bör förlängas

LÄS MER:Åkermarken, en naturresurs vi inte får bygga bort i Framtidsplan 2050

LÄS MER:Fler bostäder genom förtätning och nya områden i Framtidsplanen 2050

LÄS MER:Skrota framtidsplan 2050

LÄS MER:Kritik mot Halmstads nya översiktsplan: ”Heltokig”

LÄS MER:Är kommunen nöjda med låg medvetenhet?

LÄS MER:Eketånga kan bli Sveriges Manhattan

ANNONS