”Våra fyra partier tror på tillväxt. Ett attraktivt Halmstad där människor mår bra, där människor vill bo och dit besökare vill komma lockar till sig nya invånare och företag.”
”Våra fyra partier tror på tillväxt. Ett attraktivt Halmstad där människor mår bra, där människor vill bo och dit besökare vill komma lockar till sig nya invånare och företag.” Bild: Jari Välitalo

Översiktsplanen är ett av den här mandatperiodens viktigaste beslut

Halmstad är en attraktiv kommun och vi har de senaste åren haft problem med att möta efterfrågan på mark. Den situationen tänker vi inte hamna i igen. Det skriver Alliansens fyra kommunråd med anledning av att kommunstyrelsen på tisdag skickar ut förslaget till ny översiktsplan på remiss.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det finns dagar i kommunpolitikers liv då man bara vill kasta upp fönstren i kommunstyrelsesalen, luta sig ut över Stora torg och utbrista i ett högt och ljudligt: Äntligen!

En kommun som vill växa behöver framförhållning. I Halmstads nya översiktsplan, ”Framtidsplan 2050”, som nu äntligen är klar att visa upp, har vårt främsta fokus varit att planera för långt mer än bara de närmsta åren. I planen pekar vi ut en tydlig riktning för hur Halmstad ska ha möjlighet att utvecklas under de kommande tre decennierna.

Våra fyra partier tror på tillväxt. Ett attraktivt Halmstad där människor mår bra, där människor vill bo och dit besökare vill komma lockar till sig nya invånare och företag. Människor och näringsliv som tillför kunskap, idéer och driver på utvecklingen är viktiga för kommunens tillväxt.

ANNONS

Halmstad är en attraktiv kommun och vi har de senaste åren haft problem med att möta efterfrågan på mark. Den situationen tänker vi inte hamna i igen. Därför har vi sedan valet 2018 lagt mycket stora resurser på att i rekordfart ta fram denna plan, där vi erbjuder mer ny mark för bostäder, näringsliv och infrastruktur i Halmstad än någonsin tidigare. För de kommande 30 åren pekar vi ut mark för tiotusentals nya bostäder och tiotusentals nya arbetstillfällen.

En växande kommun ställer krav på ytor för bostäder, verksamheter, företagande, infrastruktur och tillgång till vatten – för att bara nämna några fysiska parametrar. Därtill måste vi lägga mjuka men oerhört väsentliga värden, som upplevelsen av trygghet och tillhörighet, tillgången till kultur och möjlighet till rekreation.

Som ett kitt mellan den fysiska planeringen och känslan hos invånare, företag och civilsamhälle av att vara del av Halmstads utveckling finns kommunens och andra organisationers sätt att gemensamt finnas på plats där vi alla rör oss i vardagen på arbetsplatser, i skolor och i våra hem.

”Framtidsplan 2050” präglas av en stor kapacitet för att fortsätta utveckla hela kommunen. Centralorten Halmstad med sina urbana inslag, de starka servicesamhällena och blommande bostadsorterna, den livskraftiga landsbygden. Översiktsplanen pekar ut en framtid med plats för företagande, som går hand i hand med utbyggnaden av infrastrukturen. Vi pekar också med tydlighet ut utvecklingsområden för turism och fritidsliv. Halmstads roll som en regional nod utvecklas ytterligare.

ANNONS

I planen lyfter vi även strategiska utvecklingsperspektiv där vi behöver kraftsamla: att vara en inkluderande kommun, att värna miljömässiga värden för kommande generationer, att fortsatt vara en attraktiv levande plats där vi som invånare möts samt att tillhandahålla välfärd för olika delar av livet.

En given utgångspunkt är att vår kommun utvecklas ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart, där alla tre dimensionerna är lika viktiga. Tack vare den långsiktighet som översiktsplanen erbjuder finns det också stora möjligheter att på riktigt skapa önskade förändringar inom dessa områden.

Översiktsplanen är ett av den här mandatperiodens viktigaste beslut. På tisdag skickar kommunstyrelsen ut den första versionen på remiss och inom kort kommer den att finnas tillgänglig för alla Halmstadbor att ta del av.

Vi hoppas att alla ni som är lika engagerade i Halmstads framtid som vi är tar chansen att läsa och tycka till. Era synpunkter kommer att beaktas i arbetet med att ta fram den slutliga versionen av den plan som ska vara vägledande för framtidens Halmstad.

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)

Ella Kardemark (KD)

Lovisa Aldrin (L)

ANNONS