Verklighetsförankring är inte nostalgi

Ledare av Mattias Karlsson hävdar att de som säger nej till ett Österskanshotell bör vara beredda att svara på frågan vilket Halmstad vi vill se i framtiden. Ja, vi är beredda!

ANNONS
|

Den frågan besvaras enklast med en hänvisning till Framtidsplan 50 som är ute på samråd från den 5 november 2020 till den 11 januari 2021. Finns digitalt på https://framtidsplan2050.halmstad.se/ eller i pappersformat på rådhuset.

Översiktsplanen handlar om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas.

Framtidsplan 2050 visar på kommunens fysiska utveckling fram till år 2050. Halmstad är en kommun som växer, för att kunna göra detta på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt planerar kommunen med en beredskap för 150 000 invånare.

Fördjupad översiktsplan för norra Halmstad är en del av översiktsplanen. Samrådet är gemensamt för de båda planerna.

ANNONS

I Framtidsbild 2050 har fyra visionsberättelser målats upp dit vi vill nå år 2050. För att nå dessa finns geografiska strategier för hur kommunens mark och vatten ska planeras.

Antagligen har Karlsson missat den ofantliga förändring som nu sker i rasande takt. Yrkesresandet minskar monumentalt och ersätts av arbete hemifrån med hjälp av digitala lösningar. Hotellnätternas tristess ersätts av tidseffektiva tekniska innovationer. Så blir det när en ny generation där jämställdheten utvecklas och männens resande reduceras.

Nya hotellbyggnationer i en döende innerstad är sannolikt en investering lika olönsamt hopplös som nya kärnkraftverk. Det som behövs är sådant som vi som bebor Halmstad kan ha utbyte av.

Sune Andersson

Svar direkt

Om framtiden kan man inte säga något säkert förutom att man måste planera för den. Detta gäller inte minst för kommunal planering som hela tiden måste ligga steget före, både på kort och lång sikt.

Detta är också bakgrunden till den översiktsplan som nu är ute på samråd. Som Sune Andersson skriver så växer Halmstad, och måste planera för det. Ett mål för kommunen är även att bli en attraktiv destination för besökare. I det sammanhanget kan ett hotellbygge på Österskans vara en viktig pusselbit.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS

LÄS MER:Hotellmotståndare i öppet brev: Kommunen är tondöv

LÄS MER:Länsstyrelsen starkt kritisk mot planerat hotellbygge

LÄS MER:Tid att tycka om hotell slut – nu går processen vidare

ANNONS