Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Illustration över hur hotellet på Österskans se ut i en vy från Stadsbiblioteket. Bild: White arkitekter

Mattias Karlsson: Vänd Halmstad mot Nissan – och mot framtiden

Ingen kan vara nöjd med hur det ser ut på Österskans i dag. Varje nej-sägare till hotellet bör därför vara beredd att svara på frågan vilket Halmstad de vill se i framtiden.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Hur ska en stad utvecklas? Den frågan är just nu mycket brännhet i Halmstad när det gäller området Österskans i centrum.

För närvarande pågår ett samråd om ett förslag till ny en detaljplan för området. Det som väckt mest reaktioner är tveklöst planerna på att bygga ett 16-våningars hotell i anslutning till Picassoparken. Och de röster som hörs är mest negativa.

Det var i början av sommaren som förslaget på en ny detaljplan skickades ut på ett så kallat samråd som innebär att medborgarna får tillfälle att lämna in synpunkter.

Samrådet pågår fram till den 15 september, och därefter går detaljplaneprocessen vidare genom att inkomna synpunkter sammanställs. I slutändan är det kommunfullmäktige som antar en ny detaljplan.

En viktig del i planförslaget om Österskans är det övergripande målet att staden i högre utsträckning ska vändas mot Nissan. Det är en mycket välkommen utveckling med tanken på att Halmstad historiskt inte har utnyttjat att det går en å genom staden.

I centrum för det nya planförslaget står så klart planerna på ett nytt hotell, en byggnad på totalt 54 meter fördelat på 16 våningar. Hotellbyggnaden är tänkt att inrymma en saluhall, restaurang och så ett hotell med en konferensverksamhet.

Det är självklart att hotellbyggnaden kommer att påverka och förändra stadsbilden. Men det är viktigt att inte låsa sig vid de negativa tankar som kan infinna sig.

Svårigheten i att föreställa sig en ny stad leder till att det ofta är lättare att säga nej än ja till nya projekt. Ett annat sätt att formulera det är att man vet vad man har men inte vad man får. Och vad många invånare med rötterna i Halmstad har är sina minnen av en svunnen stad. Det är inte fel med nostalgi, men en stad kan inte utvecklas om blicken hela tiden vänds bakåt.

Hallandsposten har tidigare i sommar rapporterat om de första synpunkterna som har lämnats in till kommunen och en majoritet är mycket negativa. Kritiken mot hotellet har också kanaliserats i en grupp på Facebook.

Företrädare från Facebook-gruppen har i Hallandsposten sagt att det primära målet är att få till en folkomröstning i frågan (18/8). Skulle man samla in minst 10 procent av de röstberättigade invånarna i Halmstads kommun måste frågan om en folkomröstning behandlas av kommunfullmäktige. Detta är en del av demokratin.

En stad har mycket offentliga utrymmen som delas av många människor. En stads utformning angår med andra ord många invånare. I det sammanhanget är det bra att många är engagerade i hur en stad ska utvecklas. Detta tycks också vara fallet med det pågående samrådet om Österskans.

Ett genomgående tema hos de som är negativa till det nya hotellet är att det inte passar in i stadsbilden, ofta med hänvisning till historiska bilder på Halmstad. Men det är något ensidigt att hela tiden hänvisa till en stad så som det såg ut förr i tiden.

Det har också framförts kritiska röster om att hotellmarknaden i Halmstad skulle vara mättad. Det kan vara en relevant åsikt, men frågor som handlar om livskraften i olika branscher ska i första hand inte hanteras av politikerna utan av näringslivet. Politiken ska ge förutsättningar för företag men överlåta åt marknaden att själv bestämma om det finns utrymme för ett hotell till i Halmstad.

Ingen kan vara nöjd med hur det ser ut på Österskans i dag. Sedan busshållplatserna förflyttades till nya det resecentrat vid tågstationen är området nu en ödslig plats i centrum. Den gamla bussterminalsbyggnaden fyller inte någon som helst funktion längre. Så ska givetvis inte Halmstad se ut. Det behövs alltså göras något radikalt på platsen.

Ett nytt hotell på Österskans kommer att skapa helt ny stadsbild och göra Halmstads centrum till en mer attraktiv plats. Därför bör också politikerna gå vidare med planförslaget.

Varje nej-sägare till hotellet på Österskans bör vara beredd att svara på frågan vilket Halmstad de vill se i framtiden. Det Halmstad som har varit kommer inte tillbaka utan staden utvecklas hela tiden.

Nostalgi i all ära, men livet är mer än så. De beslut vi fattar i dag formar vår framtid.

Det är dags för Halmstad att vända blicken mot Nissan – och mot framtiden. Gör det gärna med ett nytt hotell på Österskans.