Tallskog.
Tallskog. Bild: Janerik Henriksson/TT

Förfärande framtidsplan för Eketångaskogen

Var finns kommunens miljötänk och månande om invånarnas hälsa och välbefinnande?

ANNONS

Enligt kommunens Framtidsplan 2050 ska Skogs- och friluftsområdet Eketångaskogen halveras, hela skogen huggas ner och en ”bombmatta” av 1700 bostäder ska uppföras för 3500 boenden.

Eketångaskogen är ett populärt fritidsområde, som flitigt nyttjas av boende i Stenhuggeriet, Sandhamn, Görvik, Bäckagård, Bergsgård, Trottaberg, och Albinsro. Dessutom använder Eketångaskolan skogen gärna för sina aktiviteter. Man får förutsätta, att även inflyttade i planerade Ranagård kommer att ta del av det här fritidsområdet.

Högt tryck i coronatider

Trycket har ökat speciellt i år i dessa coronatider, när man umgås utomhus.Troligt är, att det kommer bli en god vana även efter corona. Här joggar man, vandrar, rastar hunden, plockar svamp och bär. Älg, rådjur, räv och hare rör sig i området för att inte tala om ett rikt fågelliv. Här andas man syrerik luft och att krama träd anses vara bra för välbefinnandet. Blåser friska vindar söker man sig hellre hit för att komma i lä än att vandra längs Prins Bertils stig. Vi vandrar själva här så gott som dagligen och ser vad som händer i naturen.

ANNONS

Minskad yta

Samtidigt, som trycket ökar på skogen, tänker kommunen halvera ytan. Om man försöker göra en jämförelse med andra områden av samma storlek i kommunen och se hur många blandade bostäder, man lyckats tränga in, så tycks det röra sig om ca 700 stycken. Då återstår 1000 st för det här området, vilket motsvarar 25 stycken 10-våningshus med 4 lägenheter på varje plan. Dessutom planerar man för en centrumnod. Var ska allt detta få plats? 3500 nya boende ska trängas i vad som återstår av Eketångaskogen. Området räcker inte till. Vill man uppleva motsvarande område idag, får man sätta sig i bilen och köra in i landet.

Vi vill uppmana kommunen, inför det fortsatta arbetet med Framtidsplan 2050, att tänka om och tänka rätt och låta Eketångaskogen bevaras, som det attraktiva skogs- och friluftsområde det är!

Lena och Hampus Ekman

LÄS MER:Grönt ljus för översiktsplanen – efter 45 ändringsförslag

LÄS MER:Sex orter ska växa kraftigt i Halmstads nya plan

LÄS MER:Vi behöver inte bara bo - vi måste få ha våra gröna lungor

LÄS MER:Rädda Eketångaskogen - området behövs för avkoppling

ANNONS