Grönt ljus för översiktsplanen – efter 45 ändringsförslag

Det blev en hel del ändringsförslag när kommunstyrelsen skulle godkänna förslaget till ny översiktsplan för Halmstads kommun. Förslaget är nu redo att gå ut på samråd.
– Översiktsplanen 2050 är ett statement med mer fokus på det frihetliga, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS
|

Den nya översiktsplanen sträcker sig fram till år 2050 och tar höjd för att Halmstad ska ha beredskap för 150 000 invånare. Totalt ska 24 000 nya bostäder byggas.

LÄS MER: Sex orter ska växa kraftigt i Halmstads nya plan

En rejäl satsning, menar politikerna i kommunstyrelsen – som på tisdagen godkände dokumentet för samråd.

– Med den här planen tar vi verkligen i kraftigt, vi ska inte hamna i bakvattnet igen – där vi måste säga nej till företag på grund av att vi inte har pekat ut tillräckligt många utvecklingsområden, sa Jonas Bergman (M) och fortsatte:

– Översiktsplanen 2050 är ett yttrande med mer fokus på det frihetliga. Vi ska tillåta och möjliggöra utvecklingen, i stället för att begränsa den.

ANNONS

– Det finns en stor politisk samstämmighet i att vi vill ge många hörn av kommunen möjlighet att utvecklas, inte minst ur företagarsynvinkel. Vi vill att företag ska blomstra även ute på landsbygden, inte bara i staden och i de större orterna, sa Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

45 ändringsyrkanden

Tisdagens sammanträde var det första tillfället för politikerna att påverka innehållet i översiktsplanen, sedan de i maj månad valde inriktning.

LÄS MER: Så vill politikerna att Halmstad ska se ut 2050

Nästan alla partier hade förslag på justeringar. Totalt lades 45 ändringsyrkanden på mötet. Det mesta handlade om korrigeringar av enstaka formuleringar, eller strecksatser som antingen skulle strykas eller läggas till i planeringsinriktningarna.

Mest framgångsrik var Centerpartiet som lade 29 yrkanden varav 16 gick igenom. Flera av Centerns förslag handlade om att värna areella näringar, såsom jordbruk och lantbruk.

– Det finns många arbetstillfällen inom de branscherna i Halmstad och de ska inte behöva stryka på foten. Vi fick igenom en hel del sådant som var viktigt för oss, sa Jenny Axelsson.

Dessa planeringsinriktningar, som politikerna behandlade – och i vissa fall ändrade, är vägledande för det framtida arbetet med översiktsplanen.

Nytt bostadsområde på Fyllinge

Den kanske mest konkreta ändringen stod Socialdemokraterna för. Partiet fick stöd för ett nytt område med blandad bostadsbebyggelse på Fyllinge. Området fanns inte utpekat i det ursprungliga förslaget till ny översiktsplan.

ANNONS

– Vi ser det som ett bra område att utveckla. Dels ligger det nära Hallarna med kommersiell service, dels ligger det naturskönt med närhet till Stadsbondgården. Området kan också hjälpa till i arbetet med att bryta segregationen i de östra stadsdelarna, sa kommunrådet Stefan Pålsson (S).

HP har tidigare rapporterat om projektet som går under namnet ”Electric Village”. Henrik Oretorp, projektchef på bostadsbolaget Tornet (och tidigare ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad för Centerpartiet), sa till tidningen i september att de planerar 2 000 hyresbostäder på området. Enligt Stefan Pålsson är det dock för tidigt att uttala sig om den siffran.

LÄS MER: De vill bygga landets smartaste stadsdel i Halmstad

Socialdemokraterna fick med sig samtliga partier utom KD, C och SD på sitt ändringsförslag. SD yrkade på avslag med motiveringen att de anser att förslaget är partiskt, med hänvisning till Henrik Oretorps tidigare politiska uppdrag i Halmstad.

Kritik mot SD för bristande deltagande

På presskonferensen efter mötet fick Sverigedemokraterna en känga av Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Kritiken handlade om att SD inte deltagit i besluten kring den nya översiktsplanen.

– Det är ett otroligt viktigt dokument. Man kan inte sitta i baksätet nu och sen ha synpunkter när översiktsplanen är processad och antagen. Det är nu man är med och präglar kommunens fortsatta utveckling, sa Jenny Axelsson.

ANNONS

SD:s gruppledare Fabio Ishaq svarar att partiet vill vänta på Halmstadbornas synpunkter, som kommer in under samrådsprocessen, innan de engagerar sig i översiktsplanen.

– Vi vill inte lägga tid och energi på det här innan förslaget varit ute på samråd. Då får man mer inspel från invånarna. Vi vill veta vad vårt samhälle säger, SD lyssnar på folket, säger Fabio Ishaq.

Är det inte ert uppdrag som förtroendevalda politiker att redan från början vara insatta i vad era väljare vill se för utveckling i Halmstad?

– Det är vi. Men det här är ett jättestort projekt och vi vill inte låsa fast oss vid tyckande som inte är förankrat i samhället. Då hamnar man i situationer som med Folkparken eller hotellet i Picassoparken. Vi kommer agera, men efter samrådet.

Så SD har inga egna idéer som parti?

– Det är klart att vi har och det ska komma fram. Jag vill exempelvis ha en galleria i Halmstad. Våra förslag och andra yrkanden kommer att presenteras efter samrådet.

Förslaget ska ut på samråd

Kommunens tjänstepersoner ska nu korrigera förslaget utifrån de ändringsyrkanden som bifölls. Om två–tre veckor går förslaget ut på samråd, då kan Halmstadborna tycka till.

Fakta: Det här är en översiktsplan

• Översiktsplanen är ett vägledande dokument och ska, i stora drag, visa på områden som är lämpliga för olika ändamål.

• Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men väger tyngre än andra beslutsunderlag.

• Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Planen ska omfatta hela kommunens yta.

Källa: Halmstads kommun

ANNONS