Halmstads kommun har presenterat sitt förslag till ny detaljplan. Totalt ska 24 000 nya bostäder byggas fram till år 2050. Sex orter prioriteras som servicesamhällen.
Halmstads kommun har presenterat sitt förslag till ny detaljplan. Totalt ska 24 000 nya bostäder byggas fram till år 2050. Sex orter prioriteras som servicesamhällen. Bild: Jari Välitalo

Sex orter ska växa kraftigt i Halmstads nya plan

Getinge, Oskarström, Simlångsdalen, Trönninge och Haverdal-Harplinge ska växa så det knakar. Dessa orter vill kommunen ”super-satsa” på i förslaget till ny översiktsplan. Totalt tar planen sikte på 24 000 nya bostäder i Halmstads kommun.

ANNONS
|

Den stora nyheten i förslaget till ny översiktsplan är att antalet serviceorter halveras och i stället kallas för servicesamhällen.

Halmstad ska, precis som i nuvarande översiktsplan, fortsätta att växa i fem stråk. I varje stråk pekas en ort ut som servicesamhälle – orter som växer kraftigt med bostäder, service och arbetsplatser.

Dessa är Getinge, Oskarström, Simlångsdalen, Trönninge samt Haverdal-Harplinge – två orter som betraktas som sammanlänkade.

– Ett servicesamhälle är något helt annat än det gamla begreppet serviceorter. Här vill vi göra supersatsningar på bland annat kommunal service. Målet är att dubblera befolkningen på dessa orter, förutom Trönninge som ska växa mer än det dubbla. Orterna kommer att växa så det knakar, säger Annika Hansson, planarkitekt.

ANNONS

Blir bostadsorter i stället

Enligt samhällsbyggnadskontoret är en svaghet med den nuvarande planen att för många serviceorter pekas ut. Effekten har blivit att orterna inte utvecklats i tillräcklig utsträckning.

– I vissa serviceorter har det inte hänt så mycket, om vi ska vara ärliga. Det blev för många bollar att springa på. Nu koncentrerar vi våra satsningar till en ort i varje stråk. Då blir det tydligt var kommunen vill satsa och förhoppningsvis följer näringslivet efter, säger Annika Hansson.

– Vi vill inte bygga förväntningar som vi inte klarar av att infria, tillägger hon.

De tidigare utpekade serviceorterna Kvibille, Gullbrandstorp, Åled, Eldsberga och Steninge, benämns bostadsorter i den nya planen.

Vad händer med dessa? Satsas ingenting alls där?

– Vi kommer att växa överallt, men inte lika mycket på dessa bostadsorter. Vi vill värna det som redan finns på orterna, men det kan också tillkomma viss kommunal service som till exempel förskolor, säger Annika Hansson.

Verksamhetsområdena blir fler och större

De servicesamhällen som ska växa kraftigast är Trönninge och Getinge eftersom man här ser förutsättningar för tågstopp i framtiden.

Dessutom är planen att bygga ut vägnätet mellan Haverdal, Harplinge och Getinge.

– I dag är vägen smal och slingrig. Harplinge ligger dessutom lite utanför kollektivtrafikstråken, och på det här sättet skapar vi bättre förutsättningar för kollektivtrafik i den nordvästra delen av kommunen, säger planarkitekt Anna Winnberg.

ANNONS

På Kistinge industriområde, nära Trönninge, sker också den största satsningen på verksamhetsmark. Även Oskarströms och Getinges industriområden ska bli större. Dessutom planeras ett helt nytt i Älvasjö, sydväst om Spånstad.

Även det gröna värnas i den nya översiktsplanen. Mellan varje stråk finns gröna kilar som består av skog, natur och åkermark.

– Det betyder inte att ingenting kan byggas här, men vi vill inte skapa nya kluster av bostäder eller nya orter i dessa områden, säger Annika Hansson.

Halmstad förbereds för 150 000 invånare

Totalt tar den nya översiktsplanen höjd för 24 000 nya bostäder. Detta för att kunna hantera utmaningen som är 150 000 invånare år 2050. 17 200 av dessa bostäder ska finnas i Halmstads tätort.

– Cirka 70 procent av befolkningen bor i tätorten i dag, och vi tänker att det blir samma fördelning år 2050, säger Annika Hansson

Tisdagen den 13 oktober ska förslaget till ny översiktsplan tas upp i kommunstyrelsen. Där kan det tillkomma en rad ändringar, om politiker så vill. Därefter ska planen ut på samråd i november, då får invånarna möjlighet att tycka till.

Förhoppningen är att översiktsplanen ska kunna antas vid årsskiftet 2021/2022.

LÄS MER: Så vill politikerna att Halmstad ska se ut 2050

Fakta: Axplock av övriga satsningar

Bryta segregationen: Enligt planen ska segregationen vara bruten 2050. Detta ska göras genom att främja blandad bebyggelse. Att bygga lägenheter på orter med litet lägenhetsbestånd blir dock enklare än att bygga villor på till exempel Andersberg, enligt planarkitekt Annika Hansson.

Klimatanpassa kommunen: Halmstad ligger risigt till i klimatförändringens spår. I översiktsplanen undviker man att peka ut områden där det finns risk för översvämningar i framtiden. På de utpekade orterna ska man kunna bo även år 2100. I planen har yta avsatts för grön- och parkområden som ska avlasta ledningsnätet vid skyfall. Ett exempel är nedsänkta parker dit man kan styra vattnet.

Stärka turismen: Satsningar på turism ska ske både i kust, stad och inland. Orter som pekas ut är Haverdal, Tylösand, Grötvik, Västra och Östra stranden, Gullbranna, Plönninge och Simlångsdalen.

ANNONS