ÅTRÄSK 20190713
Tallar i midnattssol i Norrbotten.
Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091
ÅTRÄSK 20190713 Tallar i midnattssol i Norrbotten. Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091 Bild: Helena Landstedt/TT

Svarstiden för Framtidsplan 2050 bör förlängas

Vet invånarna i Halmstad Kommun att synpunkter kring "Framtidsplan 2050" ska vara inlämnade senast 11:e januari 2021?

ANNONS

I den kommunomfattande översiktsplanen ingår bland annat skövling av stora delar av Eketångaskogen (naturreservat) samt trafikled genom Möllegårds naturreservat.

I den enkätundersökningen som gruppen "Utveckla & Bevara Eketångaskogen" har gjort så visade det sig att 93 procent av de svarande inte kände till att kommunen bjudit in till dialog kring planen. Att 93 procent inte kände till att en dialog ägt rum, bör ses som ett allvarligt demokratiproblem.

Eftersom Framtidsplan 2050 påverkar så många av kommunens invånare, så vore det lämpligt att förlänga tidsfristen för synpunkter tills att man bättre nått ut till invånarna, för att säkerställa ett demokratiskt förfarande. Inte minst med tanke på rådande pandemi då dialogen begränsas. Ser fram emot svar från kommunikatörer eller politiker på Halmstad Kommun.

ANNONS

Vän av natur och demokrati

ANNONS