Åklagare yrkar på flera års fängelse för IS-mamman

Efter slutpläderingarna vid rättegången mot den så kallade IS-mamman från Vallås beslutade Stockholms tingsrätt att hon ska vara fortsatt häktad. Hade hon blivit släppt på fri fot hade det setts som en signal om en friande dom.

ANNONS
|

Den sjätte och sista rättegångsdagen i krigsbrottsmålet mot den 49-åriga så kallade IS-mamman från Vallås inleds med förhör av en tjänsteman från Säpo. I en av Stockholms tingsrätts säkerhetssalar berättar han om hur Säkerhetspolisen sedan andra halvan av 1990-talet följt den åtalades makes centrala roll inom den våldsbejakande islamismen i Sverige.

– År 2000 fick vi upp ögonen även för hans fru, främst för att hon var ett logistiskt stöd för hans verksamhet.

Han förklarar att Säpo haft koll på att paret umgicks med andra personer inom ett farligt nätverk i Sverige och att hon blev sammanhållande i ett systernätverk för fruarna.

ANNONS

– De som reste ner till Syrien så tidigt som hon gjorde var radikaliserade sedan länge och djupt ideologiskt övertygade om att de ville leva i en islamsk statsbildning som bygger på sharia-lagar.

Han menar också att kvinnan genom makens position fick en massa fördelar av IS i Syrien efter att han dött i strid.

– Hon hade större frihet än andra. Exempelvis hade hon mindre krav på sig att gifta om sig efter hans död. Bland svenska kvinnor som reste till Syrien har hon haft den högsta statusen.

Försvarsadvokaten Mikael Westerlund frågar om Säpo verkligen kan uttala sig om vilka möjligheter just den åtalade hade att kunna ta sig ut från Syrien.

– Nej, men jag kan tala för andra personer som befunnit sig i samma situation som hon varit i – och som gjorde andra val än vad hon gjort.

LÄS MER:Fotbollstjej i Halmstad tog barnen till IS i Syrien

LÄS MER:Chattar ska bevisa att mamman lät sonen bli barnsoldat

Utrikesministern: ”De kommer att behöva stå för sina handlingar”

Tidigare under målet har advokaten fått medhåll av terrorforskaren Magnus Ranstorp om att Islamiska staten inte lät kvinnor röra sig någonstans utan sällskap av en man. Men enligt Säpos expert rådde inte alls lika hårda förhållanden under de första åren hon var där – framför allt inte under tiden innan IS utropade ett kalifat i Syrien och Irak sommaren 2014.

ANNONS

– Vi känner till många utländska IS-resenärer, både kvinnor och män, som tog sig ut ur landet under den tiden. Även svenskar.

Dagen före avslutningen av rättegången har utrikesminister Ann Linde (S) skrivit:

”De kvinnor som frivilligt rest till Syrien för att stötta en terrorsekt kommer att behöva stå för sina handlingar.”

Uttalandet var kopplat till att ytterligare två svenska IS-kvinnor gripits när de på torsdagen landat på Arlanda – utvisade av det kurdiska självstyret i norra Syrien – och anhållits misstänkta för krigsförbrytelser.

LÄS MER:Äldste sonens meddelanden viktiga bevis mot IS-mamman

Dottern berättade om resan

Samma dag har också den åtalades nu 15-åriga dotter vittnat. De sociala myndigheterna i Halmstad omhändertog henne, tillsammans med den i dag fyraåriga lillasystern, när de kom till Sverige förra vintern.

I och för sig var flickan – vars tvillingsyster blev kvar i Syrien ihop med äldsta systern – bara sju år när familjen reste dit, men hennes minnesbilder stämmer med det som 49-åringen sagt i rätten. Exempelvis att de trodde att de skulle till Turkiet och att sönerna bestämde över mamman när pappan dött.

När det är dags för åklagarnas slutplädering hävdar de dock att det är ”helt uteslutet att hon tvingats till Syrien”.

– Frågan om hon har lurats till Syrien är av avgörande betydelse. Vi menar att det är bevisat att hon rest dit frivilligt i enlighet med deras gemensamma övertygelse att leva efter den rätta läran, säger kammaråklagare Karolina Wieslander.

ANNONS

Hon har varit biträdande förundersökningsledare och är precis som den åtalade uppvuxen i Halmstad.

Dessutom har hon uttryckt beundran för kvinnor vars män blivit martyrer. På samma sätt uttryckte hon sympati och beundran för al-Qaida efter 11 november-attackerna i USA.

Kammaråklagare Karolina Wieslander är precis som den åtalade uppvuxen i Halmstad.
Kammaråklagare Karolina Wieslander är precis som den åtalade uppvuxen i Halmstad. Bild: Anders Holmer

– Vi har under målet hört att hon gett lektioner i Andersbergsmoskén, där hon pratat om vikten av jihad och att bo i ett land där man kan leva på ett bokstavstroende sätt med sharialagar, där man kan skydda sina barn från västerländsk påverkan, förklarar Karolina Wieslander och tillägger:

– Hon har också pratat om att ifall det inte finns någon sådan stat så ska de bygga en. Dessutom har hon uttryckt beundran för kvinnor vars män blivit martyrer. På samma sätt uttryckte hon sympati och beundran för al-Qaida efter 11 november-attackerna i USA.

Karolina Wieslander menar att den åtalades förklaring till att hon tog ut motsvarande 72 000 kronor innan hon lämnade Egypten – att det skulle ha varit för att det är svårt att ta ut pengar i Turkiet – är helt osannolik. Tvärtom är det enligt åklagarna ett bevis för att hon behövde ha kontanter med sig till Syrien.

– Egentligen är det av underordnad betydelse huruvida hon senare kunnat ta sig ut ur Syrien, men vi har ändå velat bevisa det på olika sätt, säger kammaråklagare Reena Devgun.

LÄS MER:Halmstadbo skickade varor till IS-mamman i Syrien

Aldrig hävdat hon var i Syrien mot sin vilja

Bland exemplen hon räknar upp finns de ekonomiska förutsättningarna – där den åtalade kunde se till att det från hennes konton togs ut 37 000 kronor i Turkiet, 70 000 kronor i Storbritannien och 46 000 kronor i Halmstad, utöver alla de köp som gjorts åt henne.

ANNONS

Mycket vikt läggs också vid att IS-mamman aldrig i någon kontakt med personer i Sverige hävdat att hon befunnit sig i Syrien mot sin vilja.

Hon har en skyldighet att vid varje tillfälle hindra och skydda sonen från att vara barnsoldat.

Åklagarna lyfter fram förra årets hovrättsdom där en kvinna från Landskrona dömdes till tre års fängelse för grov egenmäktighet med barn för att hon tagit med sig sin tvååriga son till Syrien.

– I domen fäster hovrätten stor vikt vid att hon i sin kommunikation med bekanta i Sverige inte berättar att hon är förhindrad att lämna landet, poängterar Reena Devgun.

När det gäller själva brottet att IS-mamman låtit en av sönerna vara barnsoldat hos IS från det han var 12 år tills han fyllde 15 år underkänner åklagarna talet om att hon inte kunnat göra något mot den äldste sonens makt. De pekar på hur chattarna visar att den äldste sonen under långa perioder inte är tillsammans med dem.

– Hon har en skyldighet att vid varje tillfälle hindra och skydda sonen från att vara barnsoldat, säger Reena Devgun och hänvisar bland annat till det som står i Föräldrabalken om vårdnadshavarens tillsynsansvar.

LÄS MER:IS-mamman hävdar att sönerna bestämde över henne

LÄS MER:IS-mamman bad aldrig om hjälp ut ur Syrien

Kammaråklagare Reena Devgun menar att den 49-åriga kvinnan måste dömas till minst åtta års fängelse.
Kammaråklagare Reena Devgun menar att den 49-åriga kvinnan måste dömas till minst åtta års fängelse. Bild: Anders Holmer

Att krigsförbrytelsen ska bedömas som grov motiverar de bland annat med vilken smärta som den nu döde sonen orsakats. Ett exempel är när han en månad hade en stor splitterskada i ena låret, som visats på bild i rätten.

ANNONS

– Att han råkade ut för skadan när han skulle kolla vilka skador en missilattack hade orsakat var ingen slump, utan en del av hans uppdrag för IS, säger Reena Devgun och lyfter även fram det som experter sagt under rättegången om hur alla före detta barnsoldater från området lider av psykiska skador i form av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

LÄS MER:IS-mamman om döda sönerna: ”Glad för deras skull”

”Straffskalan är sträng”

Beträffande vilken påföljd, alltså vilket straff, som åklagarna yrkar på är de vaga.

– Vi kan bara peka på att straffskalan är sträng, men eftersom ingen tidigare dömts för grov krigsförbrytelse i Sverige har vi ingen dom att hänvisa till, säger Reena Devgun.

I stället pekar hon på förra årets hovrättsdom i det uppmärksammade ”Lilla hjärtat-fallet”. Det handlade om en mamma vars treåriga dotter dog när hon inte såg till att flickan fick nödvändig hjälp efter att ha slagit huvudet.

– Trots att det bara handlade om ett rent underlåtenhetsansvar och ett kort händelseförlopp dömdes mamman till åtta års fängelse i det fallet. Här menar vi att det handlar om ett aktivt ansvar och under lång tid.

Åklagarna yrkar också på att den åtalade ska kvarstanna i häktet, där hon suttit i över fyra månader.

– Hon kan inte längre påverka bevisläget, men vi menar att det finns en påtaglig flyktfara, säger Reena Devgun och framhåller att 49-åringen har ett omfattande kontaktnät utomlands.

ANNONS

Att kvinnan inte försökt lämna landet när hon förra året bodde i Halmstad fram tills hon greps i september förklarar åklagarna med att 49-åringen då inte visste att hon skulle åtalas och riskera ett så långt fängelsestraff.

– Jag är hemma nu, jag vill bygga ett nytt liv här i Sverige. Jag har haft det tillräckligt svårt och är trött på allt jag har gått igenom, säger dock Vallåskvinnan i rätten.

– Jag känner mig trygg i Sverige och är glad för barnens skull för att de får gå i skola här. Jag skrev in mig vid Arbetsförmedlingen så fort jag kom tillbaka till Halmstad och fick ett jobb en månad innan jag häktades, berättar hon och försäkrar att hon inte vill lämna Sverige.

LÄS MER:IS-mamman visade barnen filmer med halshuggningar

Kvarstannar i häktet

I försvarets slutplädering börjar advokat Mikael Westerlund med att förklara varför ett eventuellt brott inte kan betraktas som grovt.

– Straffbestämmelserna riktar sig mot befälhavare och andra i maktposition, men min klient har inte haft någon ledande ställning, säger han.

– Enligt internationell rätt krävs för straffansvar att man accepterat att barnet är en del av en väpnad grupp. Vi gör i stället gällande att hon protesterat och i vart fall försökt stoppa honom, fortsätter advokaten.

ANNONS
Försvarsadvokat Mikael Westerlund menar att åklagarna inte presenterat några konkreta bevis mot hans klient.
Försvarsadvokat Mikael Westerlund menar att åklagarna inte presenterat några konkreta bevis mot hans klient. Bild: Anders Holmer

Överlag anser han att åklagarna saknar direkt bevisning.

– De målar bara upp en bakgrund och ett mönster. Det finns exempelvis ingen chatt om att den åtalade skulle ha rekryterat eller accepterat rekrytering, eller att hon skulle ha låtit honom lämna hemmet för att strida – som åklagarna påstått i gärningsbeskrivningen.

I stället använder Mikael Westerlund chattarna mellan den äldste sonen och hans farmor i Halmstad som bevis för att det var han som bestämde över familjen.

Försvarsadvokaten menar också att fotografierna som åberopats inte visar att den åtalade varit inblandad i någon hantering av uniformer eller vapen.

Han pekar även på att de enda dokument som visar kopplingar mellan kvinnan och IS är att hon 2018 registrerat sig för att få mjölk till sina barn.

Beträffande dokumentet från IS om att sonen, som åtalet handlar om, dött som martyr poängterar Mikael Westerlund att det inte framgår om pojken börjat som soldat före 15 års ålder.

Vi gör i stället gällande att hon protesterat och i vart fall försökt stoppa honom.

Han understryker också att det i forskningsrapporten Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq står att den som försökte lämna IS-kontrollerat område utsattes för straff.

När det gäller den åtalades ideologiska inställning anser advokaten att det är naturligt att hon som ny muslim var svart-vit i sin världsbild, men att hon senare har utvecklats som människa. Bland annat pekar han på vittnesmålet från Halmstadbon som skickade varor och pengar till henne i Syrien.

ANNONS

– Han har hela tiden uppfattat det som att min klient ville lämna Syrien, säger han.

Avslutningsvis hävdar Mikael Westerlund att dotterns vittnesmål gör att åtalet ska ogillas helt och att hon därför omedelbart ska försättas på fri fot.

Domaren Jakob Hedenmo beslutar därefter att den åtalade ska kvarstanna i häktet och berättar att dom meddelas den 18 februari.

LÄS MER:Avsnitt 24: Hör förhöret med IS-mamman från Halmstad

ANNONS