Avspärrning utlovas vara värd att vänta på

I en månad till kommer Prins Bertils stig vara avstängd nedanför Danska vägen medan det byggs en damm och en ny bro där.
– Det är jättetrist att vissa trakasserar oss och förstör byggstaket och infoskyltar, men när allt är klart kommer folk att se hur fint det blir, säger fastighetsägaren Mårten Lundqvist.

ANNONS
|

Som HP tidigare skrivit ska fastighetsföretagarna Mårten Lundqvist och Linda Widikson, som bland annat driver LW Förvaltnings AB, göra om dagvattendiket från Danska vägen ner till havet och bygga en damm intill Prins Bertils stig.

LÄS MER:Bygglov för ett av stans mest exklusiva byggen

För att ingen ska bli skadad vid byggarbetena spärrades därför vandringsleden av för tre veckor sedan, samtidigt som träbron där togs bort.

Många som vandrar längs Prins Bertils stig stannar till och tittar på företagarparet Mårten Lundqvists och Linda Widiksons byggprojekt vid Danska vägen.
Många som vandrar längs Prins Bertils stig stannar till och tittar på företagarparet Mårten Lundqvists och Linda Widiksons byggprojekt vid Danska vägen. Bild: Roger Larsson

En del av dem som hört av sig till HP och undrat om avspärrningen är tillåten verkar inte vara medvetna om att marken där stigen går fram egentligen är privat mark på den här sträckan.

Det tråkiga är när folk står utanför staketet och filmar oss och skriker att de ska anmäla oss.

– Det tråkiga är när folk står utanför staketet och filmar oss och skriker att de ska anmäla oss, säger Mårten Lundqvist.

ANNONS
Sedan tre veckor tillbaka är Prins Bertils stig avstängd nedanför Danska vägen, där det tidigare fanns en träbro.
Sedan tre veckor tillbaka är Prins Bertils stig avstängd nedanför Danska vägen, där det tidigare fanns en träbro. Bild: Roger Larsson

– Och ännu värre är skadegörelsen. Fem gånger har informationsskyltarna som vi satt upp kastats bort och förstörts. Dessutom har byggstaketen kastats ner i bäcken ett par gånger, fortsätter han.

Redan när ni sågade ner träd där i slutet av 2020 blev ju en del upprörda och nu berättar du om sådana som reagerat negativt på avspärrningen. Att det som händer vid Prins Bertils stig väcker så mycket känslor är väl ett bevis på hur älskat stråket är av Halmstadborna?

– Visst, jag tycker också att stigen är jätteviktig. I och med att vi har hund går vi där varje dag, säger Mårten Lundqvist.

LÄS MER:Avverkning vid havet rör upp känslor

LÄS MER:Privata tennisbanan väcker frågor

LÄS MER:Kommunen anmäler avverkning i havsnära skog till polisen

LÄS MER:Avverkning mot havet polisanmäls

Några menar att skyltarna felaktigt ser ut att vara kommunal information eftersom Halmstads symbol med tre hjärtan syns på dem. Vad säger du om det?

– Det är bara en bild av beslutet från byggnadsnämnden för att visa att vi inte gör något otillåtet. Jag har ju klart och tydligt skrivit under informationen med mitt namn och vill bara underlätta för folk genom en karta över hur man kan gå runt hela byggarbetsplatsen och sedan fortsätta längs leden igen.

När dammen är klar ska den kunna ta hand om miljöfarliga ämnen som tidigare upptäckts i dagvattenbäcken. Genom sedimentering kan de tas upp på botten av dammen i stället för att förorena havet.
När dammen är klar ska den kunna ta hand om miljöfarliga ämnen som tidigare upptäckts i dagvattenbäcken. Genom sedimentering kan de tas upp på botten av dammen i stället för att förorena havet. Bild: Roger Larsson

Enligt Mårten Lundqvist fortlöper markarbetena som planerat.

”Vackrare än kulvertrör”

– Dagvattendiket är ju kommunalt, så det hade varit mycket billigare för oss att kräva att kommunen gjorde något åt det när kanterna rasade ner och vattnet svämmade över. Men då hade de förmodligen bara grävt ner kulvertrör med galler, säger han.

ANNONS

– I stället satsar vi nu på att göra en vacker bäck med en mur på ena sidan och en mjuk kant med växtlighet på andra sidan.

”Med tanke på hur kanterna på dagvattendiket hade rasat skulle nog kommunen ha grävt ner en kulvert där förr eller senare. Nu satsar vi i stället egna pengar på att göra en fin sluttning och en stödmur”, förklarar Mårten Lundqvist.
”Med tanke på hur kanterna på dagvattendiket hade rasat skulle nog kommunen ha grävt ner en kulvert där förr eller senare. Nu satsar vi i stället egna pengar på att göra en fin sluttning och en stödmur”, förklarar Mårten Lundqvist. Bild: Mårten Lundqvist

På väg ut mot havet ska vattnet rinna igenom en stor damm. Den ska se till att det blir ett jämnt flöde utan översvämningar, samt att miljöfarliga ämnen genom sedimentering fångas upp på botten i stället för att rinna ut i havet.

En flytande ö för änder

– När man gräver så här års ser det tyvärr ut som ett slagfält, men dammen kommer bli jättefin med vass och näckrosor, plus en flytande fågelö för änderna.

”Visst har vi tagit bort en hel del träd, men hade jag tvingat kommunen att själv renovera sitt dagvattendike hade de också behövt fälla träd”, säger Mårten Lundqvist.
”Visst har vi tagit bort en hel del träd, men hade jag tvingat kommunen att själv renovera sitt dagvattendike hade de också behövt fälla träd”, säger Mårten Lundqvist. Bild: Roger Larsson

Mårten Lundqvist berättar att den gamla träbron delvis var genomrutten.

Upplyst stålbro

– Den ska ersättas med en mörk stålbro som nu är på galvanisering. Den är två meter bred så det går utmärkt att mötas där, även om man kommer med rullstol eller cykel. Dessutom ska vi dra el dit så att den blir upplyst, säger han och tillägger:

– Frågar du mig så blir det ledens mest tillgängliga, hållbara och vackra bro.

”Alla inser nog att det handlar om stora pengar när man har två bandgrävare på plats i sju veckor”, säger Mårten Lundqvist.
”Alla inser nog att det handlar om stora pengar när man har två bandgrävare på plats i sju veckor”, säger Mårten Lundqvist. Bild: Roger Larsson

– Allt det här som allmänheten har glädje av bekostar vi själva. Alla inser nog att det handlar om stora pengar när man har två bandgrävare på plats i sju veckor.

ANNONS

– Mervärdet för oss är att det handlar om vår egen utsikt, som vi ska titta på varje dag när vi bor här. Därför tycker vi det är värt investeringen, säger Mårten Lundqvist, som menar att det finns fler ställen längs Prins Bertils stig som skulle behöva snyggas till.

Återanvänder sand och jord

Den jord och sand som grävts upp för dammbygget återanvänder de för att höja tomterna uppe vid gatan. Som HP tidigare berättat har paret Lundqvist och Widikson styckat av marken i två tomter, så att ytorna kan delas upp mellan två huskroppar, för att inte bryta mot detaljplanen när de bygger med en sammanlagd boyta på 800 kvadratmeter.

LÄS MER:Kommunen säger nej till höjning av tomt vid havet

HP har även skildrat parets kamp för att få lov att höja marken – både för att platsen var ojämn och för att klimatanpassa inför framtida havsnivåhöjningar.

LÄS MER:Höja havstomt ses som unik chans att klimatanpassa

– De stora lastbilstransporter vi haft med jord till tomterna är nu klara, så det blir inte fler sådana olägenheter på gatan, säger Mårten Lundqvist och berättar att de fått startbesked för att börja gjuta.

”De stora lastbilstransporter vi haft med jord till tomterna är nu klara, så det blir inte fler sådana olägenheter på gatan”, säger Mårten Lundqvist om markhöjningarna.
”De stora lastbilstransporter vi haft med jord till tomterna är nu klara, så det blir inte fler sådana olägenheter på gatan”, säger Mårten Lundqvist om markhöjningarna. Bild: Roger Larsson

– Vi drar igång med gjutningen om en månad när dammbygget är klart.

Sedan återstår förstås mycket innan husen – som är ritade av arkitekten Tomas Wien Stringdahl och går under namnet Villa LW – är inflyttningsklara våren 2023.

ANNONS
För den som är rörlig – och har rejält på fötterna – går det att ta sig fram vid havet, de dagar som där inte rinner för mycket vatten.
För den som är rörlig – och har rejält på fötterna – går det att ta sig fram vid havet, de dagar som där inte rinner för mycket vatten. Bild: Roger Larsson

– Jag är där och kollar varje dag, det är kul att se hur det går framåt, säger Mårten Lundqvist, som är övertygad om att majoriteten av Halmstadborna kommer tycka att Prins Bertils stig fått ett lyft när allt är färdigt.

ANNONS