Kommunen säger nej till höjning av tomt vid havet

Att fixa havsutsikt från Danska vägen genom att fälla träd ner mot Prins Bertils stig var helt i sin ordning. Däremot blir det avslag för ansökan om att höja tomten, där en spektakulär villa ska byggas.
Att ändra marknivån för 4 000 kvadratmeter och bygga stödmur runt om strider enligt beslutet mot detaljplanen.

ANNONS
|

HP skrev i vintras att det avverkats en massa träd i ett område från Danska vägen ner över Prins Bertils stig mot havet.

De två fastigheterna där det i december sågades ner träd köptes förra sommaren av bolaget Villa LW AB – som ägs av den kände fastighetsföretagaren Jan Widiksons dotter Linda Widikson och hennes sambo Mårten Lundqvist.

Träd sågas ner och tomten görs om inför stort nybygge på Danska vägen intill kusten i Halmstad.
De nya ägarna till Danska vägen 41 har storslagna planer och gör om tomten helt och hållet. Bild: Roger Larsson

Den översta fastigheten, som ligger vid Danska vägen 41 och är på cirka 3 000 kvadratmeter, köptes för 5,4 miljoner kronor. I år har trähuset som legat där sedan 1909, kallat Sjöviksgården, rivits för att ge plats åt ett nybygge.

Sjöviksgården på Danska vägen intill havet i Halmstad har rivits.
På det här fotot från i julas, när träden runt om just sågats ner, står fortfarande trähuset från 1909 kvar. I höstas fick de nya ägarna beviljat rivningslov och i år har huset jämnats med marken och transporterats bort. Bild: Johan Persson

Den andra fastigheten är en naturtomt som huvudsakligen ligger söder om den förstnämnda, förutom en flik som går upp till vägen, och sträcker sig ända ut i havet. Den köptes för 3,5 miljoner kronor och är på över 15 000 kvadratmeter, varav drygt 9 000 i havet. Noterbart är även att Prins Bertils stig går fram över den fastigheten.

ANNONS
Lyxiga husplaner på Danska vägen vid havet i Halmstad.
Efter att huset revs har buskar och annat transporterats bort för att förbereda tomten inför ett nytt bygge. Bild: Roger Larsson

LÄS MER:Avverkning vid havet rör upp känslor

Som HP tidigare skrivit finns det just på den här sträckan inget strandskydd inritat på land, utan det gäller först från strandlinjen ut i havet. Därmed fanns det inga hinder för fastighetsägarna att fälla träd på sin privata tomtmark.

Höja 4 000 kvadratmeter

Däremot har de nu stött på patrull i sina planer. Fastighetsägarna hade nämligen tankar på att höja omkring 4 000 kvadratmeter närmast gatan.

Widikson och Lundqvist får inte höja stor tomt vid havet i Halmstad.
Närmast Danska vägen vill Linda Widikson och Mårten Lundqvist höja 4 000 kvadratmeter mark för att känna sig säkra inför framtida klimathot. Men nu har de fått avslag på sin ansökan. Bild: Roger Larsson

I ansökan om marklov står inget om att höjningen har att göra med havsutsikten från tomten. I stället handlar det om miljöfrågor, kopplat till avrinning och klimathot.

Fyra meter över havet

I ansökan anges att de vill höja hela den byggbara tomten till fyra meter över nuvarande havsnivå – och motivet ska vara att de vill känna sig säkra inför eventuella havsnivåhöjningar i framtiden.

Träd och buskar har rensats bort från tomt intill Kattegatt.
Under våren har det arbetats flitigt med att göra i ordning den stora tomten mellan Danska vägen och Kattegattbukten. Bild: Roger Larsson

Runt hela den höjda tomten är inritat en stödmur. Direkt söder om muren är marknivån uppmätt till mellan 2,5 och 2,8 meter över havet – så det skulle krävas stora massor för att få upp nivån.

En egen padelbana

På tomten finns även inritat en framtida, privat padelbana.

Dessutom har det ritats in en ny damm intill den bro som Prins Bertils stig går över – där diket med dagvatten rinner ut i havet. Vid dammen har det också ritats in ett par framtida komplementbyggnader.

ANNONS
Privat padelbana kan byggas vid Danska vägen nära havet i Halmstad.
Fastighetsägarna har planer på att bygga en bro över diket med dagvatten och anlägga en padelbana vid sidan om den grusstig som leder ner till havet från Danska vägen. Bild: Roger Larsson

På delegation från byggnadsnämnden har nu fattats beslut på tjänstemannanivå om att ge ansökan avslag.

Avslaget motiveras bland annat med att stödmuren är inritad på mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan – och att det inte kan betraktas som en liten avvikelse.

Bevara befintligt landskap

Dessutom står det att en ändring av marknivån tillsammans med stödmurar inte följer det som står i planen om att ”bevara befintligt landskap och topografi i området”.

Det hänvisas också till en paragraf i PBL (Plan- och bygglagen) från 2010 där det står om ”hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen”.

Störningar för grannar

Slutligen konstateras att ”åtgärden kommer att påverka området negativt och kommer att medföra störningar och olägenheter för omgivningen och grannar”.

Markhöjning vid Danska vägen skulle störa grannar och vara olägenhet för omgivningen i Halmstad.
Enligt avslaget på marklovsansökan skulle de planerade åtgärderna på fastigheterna påverka området negativt och störa omgivningen. Bild: Roger Larsson

De föreslagna ändringarna av dagvattendiket och byggandet av en ny damm behandlas först sedan LBVA (Laholmsbuktens VA) gett sitt godkännande.

Exklusivt bygge planeras

Ansökan om bygglov för en ny villa är ännu inte inlämnad, men enligt vad HP erfar pågår planer på ett exklusivt bygge av två saxade huskroppar som är sammanfogade på mitten.

Widikson och Lundqvist sålde jättevilla och hästgård till Ulf G Ryder.
Paret Widikson/Lundqvists tidigare villa och hästgård Bäckatorp i Ågarp vid Nyårsåsen ägs numera av Ulf G Ryder. Bild: Roger Larsson

Linda Widikson och Mårten Lundqvist byggde 2013 ett uppseendeväckande hus i Ågarp intill Nyårsåsen, men detta såldes 2015/2016 tillsammans med den intilliggande hästgården Bäckatorp till Ulf G Ryder för cirka 20 miljoner kronor.

ANNONS

LÄS MER:Kajsa Ryder lever med hjärntrötthet: ”Hästarna betyder allt för mig”

Nu är paret Widikson/Lundqvist ute efter en annan stil och därför ska arkitekten Tomas Wien Stringdahl ha anlitats. Han är utbildad industridesigner vid Högskolan i Halmstad och hans företag är baserat i Falkenberg.

Arkitekten Tomas Stringdahl ritade Villa Götesson vid sanddynerna i Frösakull nära Tylösand.
Villa Götesson har fin havsutsikt från sin takterrass på Snäckvägen, hundra meter från sanddynerna i Frösakull. Bild: Roger Larsson

Tidigare har han bland annat ritat det enplanshus med stor takterrass på Snäckvägen i Frösakull som ligger 100 meter från sanddynerna och ägs av Johan och Agneta Götesson.

Linda Widikson och Mårten Lundqvist har anlitat arkitekten Tomas Stringdahl som ritat åt Johan Götesson i Frösakull.
Linda Widikson och Mårten Lundqvist har anlitat arkitekten Tomas Wien Stringdahl, som ritat den här villan åt Johan och Agneta Götesson på Snäckvägen i Frösakull. Bild: Roger Larsson

Kontorsinredningsföretaget Götessons Industri AB ägs av Johan Götesson.

Arkitekten bakom Onsjövillan

Stringdahl har även ritat det stora, lyxiga suterränghuset i Onsjö, som 2018 var med i SVT:s ”Husdrömmar”.

Det ägs av Therese och Daniel Salomonsson, som driver Malte Fuel & Wash, som jobbar gentemot bensinbolag och biltvättsanläggningar.

LÄS MER:SVT på återbesök hos familjen Salomonsson i ”Onsjövillan”

Av de skisser man kunnat se av Villa LW på nätet ska byggnaderna ha sluttande tak så att fasaderna är lägre mot Danska vägen och högre mot havet.

Precis som sin kände far är Linda Widikson aktiv inom fastighetsägande och fastighetsförvaltning i Halmstad.

Tillsammans med sin sambo Mårten Lundqvist driver hon flera företag, bland annat LW Förvaltnings AB. I ett par av företagen sitter Jan Widikson i ledningen.

LÄS MER:189 hyresrätter på Flygaregatan

ANNONS