Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
Skogen nedanför Danska vägen 41 är nu rejält urgallrad så att man kan se ner till havet. Bild: Johan Persson

Avverkning vid havet rör upp känslor

Avverkning i ett område från Danska vägen ner över Prins Bertils stig mot havet har rört upp känslor. Flera undrar om man verkligen får fälla träd ända ner till sandstranden. Men Christian Berntsson, som höll i motorsågen, försäkrar att han och fastighetsägarna har lagen på sin sida.
– Jag gjorde extra noga research om vad som gäller innan jag började såga, säger han.

ANNONS
|

Flera upprörda Halmstadbor har under julhelgen hört av sig till HP och pekat på hur många träd som sågats ner från Danska vägen 41 söderut ner mot havet.

– Det ser fruktansvärt ut när nästan hela skogen plötsligt försvunnit, säger en av dem.

– Det är hemskt att folk kan ta sig rätten att fälla träd ända ner till sandstranden. Det kan väl ändå inte vara tillåtet? undrar en annan.

Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
Enligt Christian Berntsson, som höll i motorsågen, har avverkningen intill Prins Bertils stig varit ytterst sparsam. ”Mot havet har jag mest glesat ut genom att ta bort smala träd”, säger han. Bild: Johan Persson

HP har försökt gräva i vad som gäller och kommit fram till att avverkningen verkar vara fullt laglig.

Privat tennisbana

Vi skrev om ett liknande fall i somras. Den gången var det flanörer längs Prins Bertils stig som reagerade över att företagaren Tony Andreasson sågat ner flera träd och sedan asfalterat en stor yta strax väster om simstadion Brottet.

ANNONS

I det fallet visade det sig att ingreppen skett på hans egen fastighet på Granlunds väg, där fastighetsägaren har rätt att fälla träd, och att det handlade om att anlägga en privat tennisbana – vilket inte är bygglovspliktigt.

Även i fallet söder om Danska vägen rör det sig om privata fastigheter. Trots att många Halmstadbor verkar tro att de rör sig på kommunal mark när de strövar eller springer på Prins Bertils stig ska man komma ihåg hur promenadstråket kom till.

Muntliga avtal

Förre naturparkmästaren Ragnar Johansson har i HP berättat om hur han på 1990-talet gick runt och knackade på hos alla berörda markägare för att få tillåtelse att dra stigen över deras tomter. Han fick till det genom muntliga avtal – och 1998 kunde stigen invigas.

Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
Eftersom avverkningen skett i ett område där många promenerar drar den till sig stor uppmärksamhet. Bild: Johan Persson

Fastigheterna, som det i jul fällts träd på, köptes i somras av bolaget Villa LW AB – som ägs av den kände fastighetsföretagaren Jan Widiksons dotter Linda Widikson och hennes sambo Mårten Lundqvist.

Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
Kommunen har i år gett rivningslov för det här huset från 1909, så att en ny villa kan byggas på platsen. Bild: Johan Persson

Den ena fastigheten, som ligger vid Danska vägen 41, köptes för 5,4 miljoner kronor. På tomten ligger ett trähus från 1909, kallat Sjöviksgården, men detta har kommunen i höst gett rivningslov för.

Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
Från det som varit känt som Sjöviksgården har nu havsutsikten blivit betydligt mer påtaglig. Bild: Johan Persson

Den andra fastigheten är en naturtomt som ligger söder om den första och sträcker sig ända ut i havet. Den köptes för 3,5 miljoner kronor och är på över 15 000 kvadratmeter, varav drygt 9 000 i havet.

ANNONS

På dessa fastigheter har nu ett stort antal träd fällts, inte alla, men tillräckligt för att det ska bli havsutsikt. Fällningarna har, som kan ses på HP:s bilder, skett på båda sidor om Prins Bertils stig.

Det ska dock påpekas att all avverkning skett på privat tomtmark, vilket generellt är tillåtet om inget annat bestämts.

Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
Eftersom så många promenerar eller springer längs Prins Bertils stig är det åtskilliga som reagerar över de nya stubbarna. Bild: Johan Persson

Det som kan ställa till problem för en markägare som vill fälla träd vid havet är det så kallade strandskyddet.

300 meter strandskydd

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet, och man kan läsa om reglerna i miljöbalkens sjunde kapitel. Bland annat får man inte fälla träd där.

Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, vilket är det som generellt gäller för kusten i Halland.

Detaljplanlagd mark

I det sammanhanget ska dock påpekas att en kommun kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften.

Tittar man på Länsstyrelsens kartor över kuststräckan vid Halmstad gäller strandskydd för vissa delar, exempelvis längs Steninge, Särdal, Haverdal, Villshärad, Tylöbäck, Görvik, Sandhamn och skogen innanför Brottet.

ANNONS

Vid de aktuella fastigheterna, där trädfällningarna ägt rum, finns dock inget strandskydd inritat på land. Det gäller först från vattenlinjen och ut i havet.

Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
”Jag gjorde extra noga research om vad som gäller innan jag började såga ner några träd”, säger Christian Berntsson. Bild: Johan Persson

Därmed verkar inte heller strandskydd vara något hinder för fastighetsägarna att fälla träd här.

Värt att notera är dock att även om kommunen har upphävt strandskydd, eller ger dispens från det, gäller att allmänheten ska kunna ha fri passage längs havet.

Vid stigen påpekade jag att det är känsligt med den folkliga opinionen – trots att det är privatägd mark.

– Jag förstod att det skulle bli en massa snack om det här – och därför gjorde jag extra noga research om vad som gäller innan jag började såga ner några träd, säger Christian Berntsson, som är delägare i en skogstjänstfirma i Simlångsdalen och är den som utfört trädfällningarna.

Jan Widiksons dotter avverkar träd för att få havsutsikt
Bolaget som äger den aktuella marken ägs av Linda Widikson och Mårten Lundqvist. Bild: Johan Persson

– Uppe på tomten där de ska bygga nytt lät jag markägarna själva bestämma hur mycket de ville ta ner. Men vid stigen påpekade jag att det är känsligt med den folkliga opinionen – trots att det är privatägd mark, förklarar han och tillägger:

– Man kan säga att vi tagit social hänsyn där – och därför blev avverkningen vid stigen väldigt sparsam. Mot havet har jag mest glesat ut genom att ta bort smala träd, så att de stora som lämnats kvar ska få bättre plats att breda ut sig. Flera av träden som jag tog ner intill stigen var dessutom ruttna eller halvruttna, och var en direkt fara för gående och cyklister.

ANNONS

”Snygga till ännu mer”

– Det var inte skött, därför har vi gallrat. Vi har sparat mindre träd på tomten som kan växa för framtiden. Vi har också sparat träd längs bäcken och nere vid Prins Bertils stig, av social respekt för dem som går där. Jag hoppas att vi kan snygga till ännu mer, säger Mårten Lundqvist och beskriver att arbetena med att ta bort träd på de två fastigheterna också handlat om att ta bort träd som var farliga:

– Jag förstår att folk tycker att det ser lite skövlat ut nu, men vi ska rensa upp slyet som är kvar och snygga till.

Under arbetets gång pratade han med flera förbipasserande:

– Det var nog 40 personer, alla gjorde tummen upp och tyckte att det blir fint. Det såg för bedrövligt ut förut.

Driver bolag med sin far

Precis som sin kände far Jan Widikson är Linda Widikson aktiv inom fastighetsägande och fastighetsförvaltning i Halmstad. Tillsammans med sin sambo Mårten Lundqvist driver hon flera företag, bland annat LW Förvaltning AB.

ANNONS