Bygglov för ett av stans mest exklusiva byggen

Företagarparet som tidigare fått nej till att höja sin havsnära tomt vid Danska vägen har nu fått ja på sin modifierade ansökan. Dessutom har de fått bygglov för en av stans mest exklusiva villasatsningar med en boyta på 800 kvadratmeter.
– Vi kommer börja med att gräva en damm intill Prins Bertils stig i vinter, säger Mårten Lundqvist.

ANNONS
|

HP har tidigare skrivit om att fastighetsföretagarna Mårten Lundqvist och Linda Widikson, som bland annat driver LW Förvaltnings AB, i juni fick nej av byggnadsnämnden på sin ansökan om att höja marknivån på tomten de förra året köpte vid Danska vägen 41.

LÄS MER:Kommunen säger nej till höjning av tomt vid havet

HP har också berättat att paret lämnat in en ny ansökan, där området de vill höja till fyra meter över havsnivån, minskats i sidled mot grannfastigheterna. Stödmuren som ska rama in alltsammans har också gjorts om till en trappstegsvariant, som dessutom är lägre än i ursprungsförslaget.

LÄS MER:Höja havstomt ses som unik chans att klimatanpassa

Paret har även tagit hjälp av konsultföretaget Sweco för att visa vilken möjlighet detta är att klimatanpassa inför framtida, beräknade havsnivåhöjningar.

ANNONS
Inför bygget väntar i vinter ett par månaders markarbeten med att anlägga en damm intill Prins Bertils stig, plus att tomterna upp mot gatan ska jämnas till och höjas så att inte husen byggs i en grop.
Inför bygget väntar i vinter ett par månaders markarbeten med att anlägga en damm intill Prins Bertils stig, plus att tomterna upp mot gatan ska jämnas till och höjas så att inte husen byggs i en grop. Bild: Roger Larsson

– Alltsammans har spelat in när de nu får ja till markhöjningen. I dag är det väldigt ojämnt på platsen, så mycket handlar om att jämna ut terrängen – och som mest handlar själva höjningen om 50–70 centimeter, säger bygglovsingenjör Anton Jansson Nyroos och tillägger:

– I praktiken kommer byggnaderna att hamna på samma nivå som de andra på gatan. Tack vare att stödmuren går i etapper kommer allt också att smälta in bra. Sett nerifrån Prins Bertils stig kommer det inte att se ut som att husen ligger på en kulle.

Bo i två separata villor

Att han pratar om husen i plural beror på att det formellt sett handlar om två villor som de ska bo i.

– Ägarna har styckat av så att det går att utnyttja maximal byggrätt på varje fastighet, förklarar Anton Jansson Nyroos.

Det västra huset har en byggnadsarea på 300 kvadratmeter, medan det östra är något mindre eftersom det inte har någon utbyggd sidoentré.

Bedöms som enplanshus

Båda villorna bedöms som enplanshus med inredd vind med sadeltak, där höjden mot gatan räknas som under 3,5 meter.

Eftersom baksidan av villorna lutar räknas det övre partiet även där som en del av taket. Lagmässigt spelar det ingen roll om det är ett tak av plåt eller glas.
Eftersom baksidan av villorna lutar räknas det övre partiet även där som en del av taket. Lagmässigt spelar det ingen roll om det är ett tak av plåt eller glas. Bild: Stringdahl Design

För en lekman verkar det kanske konstigt, men även glaspartierna vid plan två på havssidan räknas som en del av taket.

– Att det lutande taket på respektive hus går upp till 8,5 meter som högst spelar ingen roll eftersom partiet mot havet i söder också lutar. För en lekman verkar det kanske konstigt, men även glaspartierna vid plan två på havssidan räknas som en del av taket. Lagen gör ingen skillnad på om taket är av glas eller plåt, säger Anton Jansson Nyroos.

ANNONS

Liknande geometri

– Hade det varit en rak vägg på baksidan skulle inte byggloven ha beviljats, tillägger han och förklarar att byggnadshöjden även på sydsidan nu beräknas till under 3,5 meter, alltså i nivå med balkongerna som skjuter ut.

När bygglovsingenjören pratar om byggnadens geometri konstaterar han att de genom platsbesök sett att flera andra hus i området har samma typ av lösning, även om de ”inte har maximerat på samma sätt”.

Gör en miljöinsats

Han lyfter också fram att fastighetsägarna gör en miljöinsats genom att anlägga en dagvattendamm.

– Dels blir dammen en reservoar så att dagvattenbäcken som rinner där får ett jämnt flöde utan översvämningar, dels har det förekommit höga halter av miljöfarliga ämnen som nu genom sedimentering kan tas upp på botten av dammen i stället för att förorena havet, förklarar Anton Jansson Nyroos.

Här intill gångbron på Prins Bertils stig ska det anläggas en damm med vass och näckrosor, som genom sedimentering ska se till att inte förorenat vatten rinner ut i havet.
Här intill gångbron på Prins Bertils stig ska det anläggas en damm med vass och näckrosor, som genom sedimentering ska se till att inte förorenat vatten rinner ut i havet. Bild: Anders Holmer

En av fastighetsägarna, Mårten Lundqvist, säger till HP att anläggandet av dammen är det som Halmstadbor på Prins Bertils stig kommer att lägga märka till först.

– Beroende på om vi kan få ett separat startbesked för markarbetena, eller om all projektering av husbyggena måste vara klar först, börjar vi gräva dammen i november eller i februari, säger han och förklarar att de arbetena plus markhöjningen förväntas ta ett par månader.

ANNONS

Mervärdet för oss är så klart att det blir en vacker damm, både för oss själva och förbipasserande.

– Egentligen är det otur för oss att den här bäcken går på just vår mark, så att vi åker på att göra det här för allmänhetens bästa, menar Mårten Lundqvist och pekar på att de nuvarande dikeskanterna är farliga för barn när de under vissa väderförhållanden rasar ner mot bäckens meterdjupa vatten.

– Mervärdet för oss är så klart att det blir en vacker damm, både för oss själva och förbipasserande, med vass och näckrosor, säger han och tillägger att ytterligare träd, utöver de som fälldes i december förra året, nu måste tas bort för att de håller på att ruttna.

LÄS MER:Avverkning vid havet rör upp känslor

Vill inte bo vid ett kalhygge

– Men vi vill så klart inte bo vid ett kalhygge, utan vi ska plantera nya buskar och träd så att det blir fint för alla.

Mårten Lundqvist berättar också att sanden som grävs upp vid dammen ska användas till höjningen av tomten.

– Även om inte husen kan byggas på sand kan vi använda den till trädgården. På så sätt kan vi minska eventuella olägenheter för grannar genom att minimera antalet lastbilar som behöver köra dit med matjord och annat.

Fyra arkitekter anlitades

Själva husen är ritade av arkitekten Tomas Wien Stringdahl – som är baserad i Falkenberg och utbildad industridesigner vid Högskolan i Halmstad – och som tidigare ligger bakom flera uppmärksammade villor i Halmstad.

ANNONS

– Vi har låtit fyra olika arkitekter ta fram förslag – och till sist föll vi för hans variant, säger Mårten Lundqvist och pratar om hur material- och färgval ska smälta in i naturen.

Mot Danska vägen ska det östra huset ha fyra garageportar, medan det västra ska ha en ribbfasad i trä som delvis döljer fönstren.
Mot Danska vägen ska det östra huset ha fyra garageportar, medan det västra ska ha en ribbfasad i trä som delvis döljer fönstren. Bild: Stringdahl Design

Det östra huset ska ha garageportar mot gatan och rymmer bland annat ett garage på cirka 120 kvadratmeter för fem bilar, med stora fönster där man kan se in från sidan. Där ska även finnas gym och spa med en bubbelpool i vinterträdgården. Plan två rymmer bland annat tre sovrum och ett stort allrum med havsutsikt och skjutdörr till en väl tilltagen balkong med glasräcke.

Det västra huset ska ha en ribbfasad i trä mot gatan, belyst uppifrån, som delvis döljer fönsterna. Precis som det andra huset ska det ha terrass på baksidan, dessutom på västra sidan, plus en takterrass mot gatan. På båda sidorna i mörkt tegel ska det finnas balkonger med glasräcke.

Stora klädgarderober

Det huset rymmer tre sovrum och ett tv-rum upptill, medan det nertill ska finnas ytterligare ett tv-rum och ett sovrum plus ett stort öppet allrum med kök – där det ovanför matsalsbordet är öppet ända till nocken nästan åtta meter upp. Dessutom ska det rymmas drygt 50 kvadratmeter klädgarderober i huset.

Från det så kallade atriumet – innergården med öppet tak mitt i ena huset – har man, tack vare innerväggar av glas, havsutsikt.
Från det så kallade atriumet – innergården med öppet tak mitt i ena huset – har man, tack vare innerväggar av glas, havsutsikt. Bild: Stringdahl Design

Det västra skiljer sig också från det östra genom att det har ett 36 kvadratmeter stort hål mitt i taket. Där ska det vara ett atrium, alltså en sådan öppen innergård som var centrum i romarnas hus under antiken, med en eldstad. Resten av plan två och bottenvåningen ska ha glasväggar mot detta atrium.

ANNONS

På det här viset får vi in mycket ljus uppifrån, samtidigt som man överallt kan se havet.

– På det här viset får vi in mycket ljus uppifrån, samtidigt som man överallt kan se havet, säger Mårten Lundqvist, som räknar med att bygget tar ett och ett halvt år när det väl kommer igång.

Förutom swimmingpoolen på baksidan och bubbelbadet i vinterträdgården rymmer det havsnära boendet fem badrum plus flera duschar i spaavdelningen.
Förutom swimmingpoolen på baksidan och bubbelbadet i vinterträdgården rymmer det havsnära boendet fem badrum plus flera duschar i spaavdelningen. Bild: Stringdahl Design

På baksidan av det huset ska det anläggas en swimmingpool och sydöst om huset finns även planerat en framtida paddelbana – intill stigen från Danska vägen ner till havet – men innan det blir aktuellt måste de söka bygglov för banan.

Konstruktionen är rätt enkel, så det handlar inte alls om samma pengar som de mest avancerade villabyggena i stan.

Först gav ni omkring nio miljoner kronor för fastigheterna – och nu ser det planerade nybygget väldigt exklusivt och pampigt ut på ritningar och bilder. Vilken budget har ni satt upp?

– Ingen, mer än att vi vill bygga så billigt som möjligt.

Sett till hur stort och lyxigt det verkar vara måste det väl ändå tillhöra topp fem i Halmstad?

– Inte kostnadsmässigt. Konstruktionen är rätt enkel, så det handlar inte alls om samma pengar som de mest avancerade villabyggena i stan.

ANNONS