Privat tennisbana byggs av ägaren till Axels tivoli intill Prins Bertils stig.
Den privata tennisbanan som anläggs intill Prins Bertils stig vid Granlunds väg väcker reaktioner. Bild: Jan Stohr

Privata tennisbanan väcker frågor

Ärendet väcker frågor, massor av frågor. Men det finns svar. Det är till exempel tillåtet att såga ned träd på den egna tomten. Även om den ligger vid havet.

ANNONS
|

Flanörer längs Prins Bertils stig har under försommaren reagerat på att en fastighetsägare vid Granlunds väg, strax väster om simstadion Brottet, sågat ned flera träd och sedan asfalterat en stor yta.

Området längs havet är känsligt och HP har flera gånger rapporterat om övertramp i den värdefulla miljön längs med havsbandet.

I det här ärendet har byggnadsnämnden fått mängder av påringningar och även krav på att saken måste utredas. Därför pågår just nu ett formellt ärende, en tillsyn av vad fastighetsägaren Tony Andréasson har gjort och hur han gått tillväga.

Privat tennisbana

Kommunens handläggare är Jeanette Mossberger och hon bekräftar att man tittar på förhållandena och redan har kunnat konstatera att det är frågan om att anlägga en privat tennisbana.

ANNONS

– Tennisbana för privat bruk på egen mark är inte bygglovspliktigt. När vi var där hade man just asfalterat, berättar hon och beskriver att byggnadsnämnden ”har koll” på det som sker.

Det innebär till exempel att ytan mäts in och förs in på kommunens ritningar över fastigheten. Att ha koll innebär också att man kunnat konstatera att det inte finns någon särskild bestämmelse i detaljplanen för området som förhindrar att träd på privat mark sågas ned.

Får såga ned träd

– Jag har full förståelse för att det här väckt uppmärksamhet, eftersom det är precis intill Prins Bertils stig där många promenerar, konstaterar Jeanette Mossberger.

Hennes kollega på byggnadsnämnden Jeane Gustavsson beskriver regelverket kring tillsynsärenden:

– Det finns ingenting i detaljplanen som kräver marklov för trädfällning, alltså får man såga ned träd på sin egen fastighet utan att ansöka om någonting. Men i och med att vi fått in så mycket anmälningar om det här samt att man gjort anmälan specifikt om att vi ska göra tillsyn är vi skyldiga att göra det, säger hon.

”Vi har haft dialog”

– Vi har bett fastighetsägaren om en förklaring till arbetena som sker och fick det. Han förklarar att man varit i kontakt med kommunen, länsstyrelsen och Boverket och fått besked att anläggningen av tennisbanan varken är bygglovspliktig eller anmälningspliktig, berättar hon vidare och säger att fastighetsägaren också skrev i sitt svar: ”Vi har haft en dialog med nära grannar om tennisbanan och renoveringen och har inte fått några indikationer på att detta skulle innebära några problem för någon.”

ANNONS

Fastighetsägaren Tony Andréasson tar reaktionerna med ro. Han konstaterar kort att han har fått godkännande av kommunen att bygga.

”Så vad är problemet?” skriver han i ett mejl till HP.

I sitt svar till kommunen förklarar han att han gärna tar en dialog med den som anmält saken för att ”reda ut eventuella missförstånd”.

Boende i området har undrat

Att flanörer reagerar på det som sker längs med kuststräckan och vänder sig till byggnadsnämnden med frågor är vanligt. Jeane Gustavsson berättar:

– En som ringde hit ville att de skulle sätta upp ett plank, så att bollarna inte skulle riskera att rulla ned i havet. Boende i området har undrat och bekanta till folk som bor i området tar kontakt med oss och frågar. Jag har till och med tagit upp det här i vår ärendegenomgång, jag har aldrig tidigare haft ett ärende som gäller tennisbana på privat tomt.

– Grunden till det mesta av det här verkar vara att man inte informerat de närmaste grannarna tillräckligt, även om det här inte är en bygglovspliktig åtgärd. Det gäller över lag, att när grannar inte vet ringer de oss och undrar vad det är som är på gång.

ANNONS