Hallandstrafiken summerar mardrömsåret 2020

Hallandstrafiken lägger coronaåret 2020 till handlingarna i och med att årsredovisningen är klar. En dyster läsning med enorma tapp både vad gäller intäkter och marknadsandelar. Trots det redovisar bolaget en rekordvinst.

ANNONS
LocationHalland|
|

På onsdagen klubbade Hallandstrafikens styrelse årsredovisningen för året 2020. Det mesta av förutsättningarna för mardrömsåret var kända sedan tidigare. Resandet har minskat enormt och till följd av det har biljettintäkterna sjunkit drastiskt. Men Hallandstrafikens vd Andreas Almquist säger att effekterna på något vis blir mer påtagliga när de summeras på det här viset.

– Det som sticker ut är att resandet har minskat med nästan 40 procent och att vi har tappat drygt 200 miljoner kronor i intäkter, säger han.

Almquist berättar att året har varit oerhört tufft för både honom själv och för medarbetarna. Hallandstrafiken har befunnit sig i stabsläge i över 100 dagar under året och det har slitit på organisationen.

ANNONS

– Efter ett tag så hamnar man i ett nytt normalläge, men vi tog mycket stryk under våren. Nu kan vi hantera situationen utan att det tär lika mycket, säger Andreas Almquist.

Ett år präglat av stora förändringar

Planerna inför året var att det skulle bli historiskt på grund av helt andra orsaker än den pandemi som fortfarande råder. Hallandstrafiken har under året genomfört de största förändringarna i företagets 30-åriga historia. Bland annat så har ett nytt biljett- och betalsystem införts och till följd av det så har biljettsortimentet förändrats. Man har lanserat en ny grafisk profil och det har varit trafikstart med nya avtal för busstrafiken och SJ har tagit över driften av Öresundståg.

Fanns det några planer på att dra i handbromsen?

– Självklart ställde vi oss den frågan, ska vi vänta? Men samtidigt var flera förändringar kopplade till avtal som löper ut, så i många fall var det inte mycket att välja på, säger Andreas Almquist.

Det nya biljettsystemet och framför allt appen har haft en del barnsjukdomar. Hur ser ni på utrullningen av förändringarna i dag. Är ni där ni vill vara?

– Vi är där vi vill vara, men ambitionen är att vi ska bli ännu bättre. När det gäller biljetter och e-handel så är det system som kommer att utvecklas under tid. Det är så det är med IT-system, säger Andreas Almquist.

ANNONS

Hallandstrafiken redovisar ett rekordresultat

Den som bara tittar på sista raden i årsredovisningen kan tro att Hallandstrafiken gjorde ett utomordentligt bra 2020. Företaget redovisar nämligen en vinst på 163,5 miljoner kronor. Vilket kan jämföras med 2019 då man redovisade en vinst på ungefär 14 miljoner kronor. Men en såpass stor vinst beror enbart på att ägaren Region Halland har skjutit till pengar för täcka förlusterna. 366 miljoner kronor extra blev det till slut.

Regionen har överkompenserat Hallandstrafiken så att företaget ska ha en större buffert för att kunna hantera ett 2021 som också ser ut att bli tufft ekonomiskt.

– Det handlar om att vi behöver konsolidera bolaget. Det skapar lite lugn och ro för oss och ger oss möjlighet att fortsätta upprätthålla trafiken. Vi är oerhört tacksamma att vi har ägare som går in och stöttar. 2020 var ett dåligt år så det här är mer av en redovisning teknisk manöver, säger Andreas Almquist.

Femton års arbete utraderat

Även om biljettintäktstappet är enormt för Hallandstrafiken så är kanske den dystraste siffran den över tappade marknadsandelar. 2019 hade man 18,1 procent marknadsandelar av hallänningarnas totala resande. Efter 2020 har den siffran rasat ner till 12,4 procent.

– Det är ungefär 15 års utveckling som har utraderats. Det känns lite som proppen ur faktiskt. Men sedan får man rannsaka sig själv och se att detta beror på faktorer som står utanför vår kontroll. Samtidigt är det stora tapp och det är självklart inte roligt, säger Andreas Almquist.

ANNONS

LÄS MER:Inga fler besparingsåtgärder i budgeten för 2021

LÄS MER:Staten ersätter bara delar av Hallandstrafikens pengatapp

LÄS MER:Hallandstrafikens tjänstemän får coronabonus – inte bussförarna

LÄS MER:Tjuvåkning i Hallandstrafiken ökar med 150 procent under pandemin

ANNONS