Hallandstrafikens vd Andreas Almquist berättar att arbetet med budgeten för 2021 har varit oerhört svårt. Styrelsen för bolaget antog budgeten på ett möte den 11 december.
Hallandstrafikens vd Andreas Almquist berättar att arbetet med budgeten för 2021 har varit oerhört svårt. Styrelsen för bolaget antog budgeten på ett möte den 11 december. Bild: Arkiv

Inga fler besparingsåtgärder i budgeten för 2021

Hallandstrafiken har klubbat sin budget för 2021. Den innebär inga ytterligare besparingar i nuläget. Istället lägger bolaget en avvaktande budget för att kunna följa pandemins påverkan på kollektivtrafiken.

ANNONS
LocationHalland|
|

Coronaåret 2020 har Hallandstrafiken tappat 220 miljoner kronor i biljettintäkter. I nuläget finns det heller inget som tyder på att resandet med kollektivtrafiken kommer att återhämta sig inom den närmsta tiden. Budgetarbetet för 2021 har därför varit väldigt svårt berättar bolagets vd Andreas Almquist.

– Det här är nog den mest osäkra budget vi någonsin har lagt. Det har varit vansinnigt svårt att budgetera effekterna av pandemin framöver, säger han.

Istället för att dra för stora växlar då läget är så oklart så har Hallandstrafiken valt att lägga en vad man kan kalla avvaktande budget. Med i budgeten finns inga ytterligare besparingsåtgärder än de 13,4 miljoner kronor som redan har aviserats. Och trafiken kommer att fortsätta rulla på fulleffekt även i början på nästa år.

ANNONS

Region Halland täcker intäktsbortfallet

De ger sig heller inte på att gissa hur pandemins effekter kommer att slå på intäktssidan. Utan istället har de valt att budgetera intäkterna efter det senast kända normalläget. Nämligen siffrorna från 2019.

– Det är en fullkomligt orealistisk budget. Det enda vi vet säkert är att så kommer det inte att bli. Sedan är frågan om vi tappar 50, 100 eller 150 miljoner kronor i intäkter. Det beror helt på hur länge pandemin fortsätter, säger Andreas Almquist.

Hallandstrafikens ägare, Region Halland, har utöver det årliga driftsbidraget som 2021 landar på 508,8 miljoner kronor gått in och garanterat att täcka intäktsbortfallet även för kommande år. Vilket är förutsättningen för att bolaget ska kunna budgetera på detta vis.

– Enda sättet att hantera så stora belopp annars hade varit att skära i trafiken. Det hade blivit omfattande nerskärningar. Att ägaren går in och garanterar detta ger oss lite andrum och gör att vi inte behöver genomföra några akuta åtgärder, säger Andreas Almquist.

Flera miljoner kommer att fattas även nästa år

Under året kommer Hallandstrafiken att ha en tät dialog med ägaren och följa upp intäktsbortfallet i de prognoser som görs. Ägaren har också som krav att Hallandstrafiken ser över sina kostnader och att de ska titta på vilka åtgärder som kan tänkas göras för att minska förlusten. Men vad det kan tänkas handla om och i vilken omfattning beror helt på hur pandemin utvecklas och vilka bestående effekter det får på resandemönstren med kollektivtrafiken.

ANNONS

– Den här budgeten är inte så dramatisk. Det är situationen runt omkring oss som är dramatisk. Det vi vet är att biljettintäkterna inte kommer att infrias. Det kommer att fattas ett antal miljoner även nästa år, säger Andreas Almquist.

Fakta: Hallandstrafikens budget 2021

Intäkter:

Biljettintäkter: 459 581 000 kr

Intäkter särskild kollektivtrafik: 334 059 765 kr

Övriga rörelseintäkter: 34 760 000 kr

Totalt: 828 400 765 kr

Driftsbidrag 508 800 000 kr

Kostnader:

Trafik- och fordonskostnader: 1 164 870 050 kr

Övriga kostnader: 146 129 104 kr

Avskrivningar: 20 203 610 kr

Räntenetto: 5 998 000 kr

Totalt: 1 337 200 765 kr

Resultat: 0

ANNONS