Tjuvåkning späder på de ekonomiska problemen för Hallandstrafiken under pandemin.
Tjuvåkning späder på de ekonomiska problemen för Hallandstrafiken under pandemin. Bild: Hallandstrafiken

Tjuvåkning i Hallandstrafiken ökar med 150 procent under pandemin

Tjuvåkningen i Hallandstrafiken har ökat med 150 procent under det gångna corona-året. Samtidigt väntar ett underskott på 182 miljoner, vilket kan få långtgående effekter för bolaget.

ANNONS
|

Sedan januari i år har Hallandstrafiken utfärdat 674 böter för tjuvåkning. För samma period föregående år är samma siffra 251. Detta innebär en ökning på strax över 150 procent.

Yasmine Möllerström Henstam är kommunikations- och marknadschef på Hallandstrafiken. Hon berättar att hon inte kan minnas att de någonsin utdelat så många kontrollavgifter under ett år tidigare.

– Vi ska göra en analys av vad det beror på. Jag tycker att det borde vara självklart att man som resenär betala för sig. Precis som att du betalar när du handlar i en annan butik med självskanning köper du en biljett när du åker kollektivt.

ANNONS

LÄS MER:Oro för att nya coronaråd inte berör kollektivtrafiken

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har under året minskat. I våras var det 75 procent färre, och i dag är det 40 procent färre, än föregående år.

Att färre åker kollektivt men att fler åker fast för tjuvåkning, siar om att andelen resenärer som inte betalar för resan har ökat långt mer än vad siffrorna visar. Detta menar Yasmine Möllerström Henstam kan ha långtgående effekter på vilka möjligheter Hallandstrafiken har för framtida investeringar.

– I Halland har vi valt att behålla alla våra turer för att inte skapa trängsel ombord, trots att resandet har minskat. Men om resenärerna inte gör rätt för sig får vi se över om vi kan ha samma turtäthet framöver.

Att minska på turtätheten är inget som är aktuellt under pandemin.

– Våra resenärer med samhällsviktiga jobb, såsom vårdpersonal, måste fortsätta kunna komma till jobbet utan att trängas. Vi erbjuder en samhällsviktig tjänst under pandemin och att det finns de som inte betalar förstår verkligen jag inte, säger Yasmine Möllerström Henstam.

Väntar ett underskott på 182 miljoner

De senaste åren har resandet i Hallandstrafiken ökat, nedgången av resenärer kom först när Folkhälsomyndigheten uppmuntrade till hemmajobb. I år väntar dock ett planerat underskott på 182 miljoner kronor. Detta menar Möllerström Henstam gör biljettintäkterna extra viktiga.

ANNONS

Är det aktuellt att sätta in fler biljettkontroller?

– Vi har mycket kontroller redan, men det är en sak vi får ta med oss och diskutera. Samtidigt som vi går ut och vädjar till resenärernas betalningsvilja.

ANNONS