Bussförarnas fackordförande Anders Ankarsten reagerar starkt på att Hallandstrafikens tjänstemän får en bonus för sina insatser under pandemin, medan bussförarna blir utan. ”Det här är ju något vi gör i rollen som arbetsgivare och då gäller det bara våra medarbetare, konstaterar Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.
Bussförarnas fackordförande Anders Ankarsten reagerar starkt på att Hallandstrafikens tjänstemän får en bonus för sina insatser under pandemin, medan bussförarna blir utan. ”Det här är ju något vi gör i rollen som arbetsgivare och då gäller det bara våra medarbetare, konstaterar Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande. Bild: Roger Larsson/Arkiv

Hallandstrafikens tjänstemän får coronabonus – inte bussförarna

Lagom till jul kommer även Hallandstrafikens 90-tal tjänstemän att få 5 000 kronor i coronabonus från Region Halland. Däremot omfattas inte bussförarna.
– Jag tycker det är för jävligt, säger Anders Ankarsten, ordförande i Kommunals sektion Trafik.

ANNONS
|

Vid regionstyrelsens möte på onsdagen fattades det formella beslutet om att Region Halland ska betala ut en ”coronabonus” till alla sina cirka 8 500 anställda i samband med decemberlönen, en satsning som kostar regionen närmare 65 miljoner kronor.

I beslutet uppmanas också regionens två bolag, Hallandstrafiken och Teater Halland, att ge motsvarande ersättning till sina medarbetare och ett ökat driftbidrag utlovas för att täcka kostnaden.

Har en annan arbetsgivare

Men de cirka 350 personer som kör Hallandstrafikens bussar i Halland omfattas inte av bonusen. De är nämligen anställda av det upphandlade trafikföretaget Nobina, som tog över driften av alla bussar i somras.

– Det här är ju något vi gör i rollen som arbetsgivare och då gäller det bara våra medarbetare, konstaterar Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

ANNONS

Läs mer: Alla regionanställda får 5 000 var i coronabonus

Andreas Almqvist, Hallandstrafikens vd, säger sig inte ha några synpunkter på att hans medarbetare ska få del av regionens bonus:

– Att bolagen ska inkluderas är ett politiskt beslut och jag kan inte lägga några värderingar på det. Sedan blir det upp till Nobina att göra något för bussförarna, men de har anställda i hela Sverige och får väl i så fall göra något för alla, säger han.

Tufft år för bussförarna

Anders Ankarsten, tidigare huvudskyddsombud för bussförarna och nu ordförande för Kommunals sektion Trafik i Halland, har däremot svårt att dölja sin irritation.

– Det här blir ju så skevt. Hallandstrafikens tjänstemän får 5 000 kronor i bonus, medan de som kört bussarna under hela pandemin inte får någonting. Det är ju inte vettigt, säger han.

Han berättar att 2020 varit ett tufft år för bussförarna i flera avseenden:

– Dels har det ju varit coronapandemin, där många skulle vilja sett en lösning med plexiglasskydd för att känna sig trygga. Sedan har vi haft upphandlingen av nytt trafikföretag som innebar att alla fick söka om sina jobb. Från fackets sida försökte vi få med personalövertagande som ett skall-krav i upphandlingen, men regionen ville inte ens gå med på att ställa krav på kollektivavtal.

ANNONS

Inga planer på bonusar

Enligt Nobinas kommunikationschef David Erixon finns inga planer på göra någon extra utbetalning till personalen för deras insatser under pandemin.

– Nej, så funkar det ju inte. Det här är frågor som regleras i kollektivavtal och vi följer de avtal som finns. Just nu sitter parterna i förhandlingar om kollektivavtalen framåt, där löner och förmåner diskuteras för hela branschen, säger han.

Anders Ankarsten köper inte det resonemanget.

– Det finns inget som hindrar en arbetsgivare att fatta beslut om extra ersättning. Det har ingenting med kollektivavtal att göra, säger han.

ANNONS