”Vi kan också behöva utbilda grundläggande om hur autism, adhd och depressioner fungerar och hur varningstecken ser ut. Då kan vi tidigt fånga upp tecken på psykisk ohälsa eller vanliga diagnoser och förebygga att måendet blir sämre.”
”Vi kan också behöva utbilda grundläggande om hur autism, adhd och depressioner fungerar och hur varningstecken ser ut. Då kan vi tidigt fånga upp tecken på psykisk ohälsa eller vanliga diagnoser och förebygga att måendet blir sämre.” Bild: isabell Höjman/TT

Stort stigma bland ungdomar med psykisk ohälsa

Ungdomar i dag möter tidigt en mångfacetterad värld med höga krav som förmedlas bland annat via sociala medier. Och även om ungdomar i dag har lättare att prata om psykisk ohälsa och mående så är stigmat – de negativa attityderna kring psykisk ohälsa – fortfarande stort. Med föreläsningar om psykisk hälsa i skolan i Halland kan stigmat minska. Det skriver företrädare från bland annat Riksförbundet Hjärnkoll.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Hjärnkolls unga ambassadörer vittnar om att det i dag finns höga prestationskrav och normer för hur ungdomar ska se ut och vara. Sociala medier spelar en mycket stor roll – här jämför sig unga med andra och mår dåligt av det. Det finns en förväntan om att alla ska passa in i normen.

Det är också lätt att glamourisera det som sker online och tro att det är en vardag som visas, att livet är lätt för alla andra. Allt detta bidrar till mindre fokus och ett sämre mående bland unga och det finns tecken som tyder på att stress märks mycket tidigare hos barn och unga, även hos 8- och 9-åringar.

ANNONS

Större öppenhet i yngre generationer.

Generellt sett vittnar Hjärnkolls unga ambassadörer om att unga i dag har lättare att prata om sitt mående än äldre generationer. Unga kan i dag komma till skolan eller fritids och öppet säga ”Vilken jobbig dag det var i dag” eller ”Jag fick en ångestattack i dag och jag önskade att någon såg mig.”

Men stigmat finns ändå. Och det saknas kunskap om drivkrafterna bakom psykisk ohälsa. ”Människor vet så lite och då förstoras problemen. Stigmat finns där det finns okunskap”, säger en av våra unga Hjärnkollambassadörer.

Stigmat växer när det saknas kunskap.

Kort sagt saknas ofta kunskap om psykisk hälsa och mående. Och där det saknas kunskap, växer stigmat. En av våra Hjärnkollambassadörer har prövat att berätta om sin diagnos för kompisarna. Första gången drog kompisarna en massa skämt. Nästa gång tystnade alla och bytte samtalsämne. Sen tog de aldrig upp ämnet igen.

Både vuxna och andra ungdomar behöver förstå bakgrunden till det som kanske kan uppfattas som avvikande. Det behövs kunskap för att bemöta fördomar och på så sätt avdramatisera. Vi kan också behöva utbilda grundläggande om hur autism, adhd och depressioner fungerar och hur varningstecken ser ut. Då kan vi tidigt fånga upp tecken på psykisk ohälsa eller vanliga diagnoser och förebygga att måendet blir sämre.

ANNONS

Därför är föreläsningarna som Hjärnkoll erbjuder i skolor i Halland betydelsefulla. Föreläsningarna genomförs av unga personer –ambassadörer – som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa. Ambassadörerna förmedlar hopp, berättar om vändpunkter och visar att det går att leva ett bra liv även med en diagnos, eller att det går att ta sig igenom svåra perioder. Nu möjliggörs dessa föreläsningar i skolan i Halland av Tim Bergling Foundation.

För att minska stigma kring psykisk ohälsa bland unga är det centralt att öka kunskapen och prata öppet om psykisk hälsa och ohälsa. Därför kan Hjärnkolls föreläsningar i skolan i Halland vara avgörande.

Maria Sundström

verksamhetschef Riksförbundet Hjärnkoll

Sara Niklasson-Petersson

samordnare Hjärnkoll Halland

Linda Grinvald

samordnare Hjärnkoll Halland

Klas Bergling

grundare, Tim Bergling Foundation

ANNONS