UNHCR

Nyheter om UNHCR, Förenta nationernas flyktingkommissariat, som är Förenta nationernas FN-organ för flyktingar.

ANNONS