Ett syriskt barn sitter utanför sin familjs tält i ett flyktingläger i norra Libanon i mars 2019. Bilden togs under ett besök av FN:s flyktingkommissionär Filippo Grandi.
Ett syriskt barn sitter utanför sin familjs tält i ett flyktingläger i norra Libanon i mars 2019. Bilden togs under ett besök av FN:s flyktingkommissionär Filippo Grandi.

FN: Rekordmånga människor på flykt 2018

Hela Sveriges befolkning – gånger sju. Så många människor befann sig på flykt från sina hem under slutet av fjolåret, enligt UNHCR. Det är den högsta siffran på närmare 70 år.

ANNONS
|

70,8 miljoner människor, hälften av dem barn, var på flykt 2018. Trots rekordnoteringen tros siffran fortfarande vara i underkant. Enligt en årlig rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR rör det sig troligen om betydligt fler människor, delvis på grund av att antalet som flytt från krisens Venezuela har underskattats.

- Om den politiska situationen i Venezuela inte förändras kommer vi att se en fortsättning på den här massflykten, säger FN:s flyktingkommissarie och UNHCR-chefen Filippo Grandi under en presskonferens i Genève där rapporten presenteras.

ANNONS

Situationen i Venezuela och etniska konflikter i Etiopien uppges som två av huvudskälen till att antalet människor som tvingas lämna sina hem ökat med dryga två miljoner på ett år. De senaste 20 åren har den totala siffran dubblerats.

Flest i grannländer

Rapporten innefattar människor som tvångsförflyttats inom sina egna länder, människor som flytt till andra länder samt människor som söker asyl. Den förstnämnda gruppen är överlägset störst – drygt 40 miljoner – varav de flesta återfinns i Syrien och Colombia.

Västvärldens oro inför stora flyktingströmmar är därmed delvis obefogad, menar Grandi som hellre talar om en solidaritetskris än en flyktingkris.

- När du säger att Europa, USA eller Australien har en flyktingkris – nej. De flesta av världens flyktingar befinner sig faktiskt i grannländer till de krigsdrabbade länderna, och tyvärr betyder det framför allt i fattiga länder eller medelinkomstländer.

Har asylrätt

Rapporten konstaterar vidare att de som flyr från våld och förföljelse i Guatemala, Honduras och El Salvador har rätt att söka asyl och bör ges en rättvis behandling när de söker sig till USA.

ANNONS

Ett stort antal av världens flyende tvingas hålla sig borta från sina hem under många, många år, säger UNHCR-chefen.

- Det är sant att nya konflikter uppstår, att nya situationer genererar flyktingar, men de gamla löses aldrig. När hörde du senast talas om en konflikt som lösts?

Fler än två tredjedelar av världens människor på flykt kommer enligt rapporten från fem länder: Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia.

TT-AFP-Reuters

Fakta: UNHCR-rapporten

Nio fakta från 2018 års årliga Global trends-rapport:

2018 var varannan flykting ett barn, många av dem – 111000 – ensamma och utan sina familjer.

61 procent av världens människor på flykt bor i städer, inte i flyktingläger.

Höginkomstländer hyser genomsnittligen 2,7 flyktingar per 1000 invånare.

Medel- och låginkomstländer hyser genomsnittligen 5,8.

De fattigaste länderna hyser en tredjedel av alla världens flyktingar.

Runt 80 procent av de på flykt bor i ett grannland till sitt hemland.

Nästan fyra av fem flyktingar har varit på flykt i minst fem år, en av fem i 20 år eller mer.

Venezuelaner stod för den största andelen nya asylansökningar 2018 – 341800 människor.

1 av 108 människor befann sig på flykt 2018, i jämförelse med 1 av 160 år 2008.

ANNONS