Åke Hantoft

(C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Laholm. Tidigare mjölkbonde och före detta styrelseordförande i mjölkkoncernen Arla.

ANNONS