Klubbat: Skolorna i Ahla och Genevad stängs till hösten

Trots kravet på en folkomröstning röstade Ansvar för Laholm igenom att Ahlaskolan och Genevadsskolan ska läggas ned efter läsårets slut. Oppositionen rasade.
– Det är tydligen detta man kallar demokrati, sade Roland Norrman (MED).