Största markägaren måste spärra 13 vägar till stranden

Senast 31 maj ska vägbommar sitta på alla nedfarter till Laholms stränder. Men länsstyrelsens krav kommer inte att infrias.
– Så enkel är inte världen, säger Åke Hantoft som är ordförande i Skummeslövsstrands tångallmänning.