Det övergripande syftet med detaljplanen för havsstranden var att Laholms kommun skulle överta huvudmannaskapet för hela stranden. Målet var att få en enhetlig skötsel och kunna utveckla strandservicen. Dessutom skulle dynstugorna få ett bättre skydd.
Det övergripande syftet med detaljplanen för havsstranden var att Laholms kommun skulle överta huvudmannaskapet för hela stranden. Målet var att få en enhetlig skötsel och kunna utveckla strandservicen. Dessutom skulle dynstugorna få ett bättre skydd. Bild: arkiv

Strandplan som strandade ska skrotas efter åtta år

Laholms kommun tänker sänka den nya detaljplanen för havsstranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand till havets botten. Tiden har sprungit förbi Avgörs på tisdag

ANNONS
LocationSkummeslövsstrand, Mellbystrand||

Arbetet med strandplanen sjösattes för åtta år sedan och drog till sig ett enormt intresse, men planen blev aldrig färdig och nu vill den ansvariga nämnden dra ur bottenpluggen.

Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 13 november 2012. Syftet var att säkerställa kommunalt huvudmannaskap för stranden, stärka service på stranden och ordna parkering inom området.

LÄS MER: Fritt fram för bil på strand

LÄS MER: Politiker tar ställning för trafik på stranden

Bilstranden berör

Förslaget stöttes och blöttes följande sommar. I stora drag gick det ut på att behålla stranden som den var, med något mindre bilzoner men bättre skydd för dynstugorna.

ANNONS

Debattens vågor gick höga om strandtrafikens vara eller icke vara. Rekordmånga synpunkter för och emot lämnades in från allmänheten. Kommunen tog emot cirka 170 skrivelser. En protestlista med närmare 6 000 namnunderskrifter från Strand för alla ville behålla bilstranden oförändrad.

LÄS MER: 5 955 protester mot planerna för stranden

LÄS MER: Många har tyckt till om stranden

Dåvarande stadsarkitekten lade arbetet på is med hänvisning till att den politiska linjen var otydlig. Länsstyrelsens motstånd mot strandtrafiken var en annan käpp i hjulet.

Nu har tiden sprungit ifrån planförslaget, konstaterar samhällsbyggnadskontoret. Lagstiftningen har ändrats sedan samrådet 2013 och det finns en ny standard för hur detaljplaner tas fram.

LÄS MER: Strandplanerna har hakat upp sig

LÄS MER: Länsstyrelsen ger strandplan underkänt

På sitt sista sammanträde före årsskiftet föreslog miljö- och byggnadsnämnden därför att strandplanen ska avskrivas. Ett nytt beslut om att upprätta en detaljplan för havsstranden ska tas ”när ärendet är aktuellt igen”, heter det i underlaget.

Frågan ska avgöras av kommunstyrelsen på tisdag.

LÄS MER: Kommunen sitter nöjd – strandtrafik får grönt ljus

LÄS MER: Strandtrafikens öde avgjort i högsta instans

ANNONS
ANNONS