Kenneth Camitz (M) och Annalena Emilsson (C) medgav att opinionsyttringarna mot det kontroversiella äldrevårdsförslaget hade tvingat socialnämnden att backa. Nu blir det Laholms kommunfullmäktige som får bestämma om ett framtida demenscentrum.
Kenneth Camitz (M) och Annalena Emilsson (C) medgav att opinionsyttringarna mot det kontroversiella äldrevårdsförslaget hade tvingat socialnämnden att backa. Nu blir det Laholms kommunfullmäktige som får bestämma om ett framtida demenscentrum.

Politikerna fick vika sig för protester mot att flytta på gamla

En storm blåste upp mot förslaget att flytta omkring åldringar för att göra ett demenscentrum på Randerslund. I motvinden valde socialnämnden att inte fatta beslut. Nu läggs avgörandet över till fullmäktige.

ANNONS
LocationKnäred, Ränneslöv||

Tjänstemannaförslaget var mycket skarpt. Gamla som inte lider av demens skulle inte få bo kvar på äldreboendet i Randerslund i Ränneslöv. Dit skulle dementa flyttas, från andra boenden i kommunen. 65 personer skulle behöva flytta.

I förslaget fanns till och med utkast till de brev som skulle skickas ut till de äldre. ”Omflyttningen kommer att börja i februari/mars månad”, stod det bland annat.

LÄS MER:Gamla måste lämna sina hem om ett demenscentrum ska skapas

HP avslöjade planerna i slutet av förra veckan, vilket utlöste en våg av protester. Personal på Randerslund ville inte ha demenscentrum där. Sociala medier svämmade över av ilska och protestlistor samlades in. Kommunråden fick sätta sig i extramöte.

ANNONS

LÄS MER:”Tvångsförflyttning av gamla är inte aktuellt”

Socialnämnden fick till slut vika sig.

Fick backa från förslag om Randerslund

– Resan har ändrats i och med den här opinionen och all uppvaktning av alla tänkbara slag. Vi har fått backa, helt enkelt, säger Annalena Emilsson (C) efter nämndens sammanträde på tisdagen.

Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) säger:

– Vi har inte tagit något beslut i dag om att sätta Randerslund som ett demenscentrum.

Nämnden beslutade i stället att den heta frågan ska bakas in i kommunens stora lokalförsörjningsplan. Det betyder i praktiken att saken kickas uppåt i den kommunala beslutsordningen.

– Vi lämnar över frågan till kommunfullmäktige för avgörande. Vi uppmanar dem att utpeka ett demenscenter, inklusive korttid- och växelvård samt dagverksamhet för dementa. Fullmäktige får avgöra var det ska ligga, säger Annalena Emilsson.

– Kommunstyrelsen får bereda ärendet, säger Kenneth Camitz.

En ledamot i socialnämnden var oenig. Sara Unosson (KD) ville se ett beslut om att bygga ett helt nytt demenscentrum, men fick ingen med sig på det förslaget.

Beredningsutskottet hade inga invändningar

När det kontroversiella tjänstemannaförslaget för en vecka sedan gick igenom socialnämndens beredningsutskott (med tre ledamöter från M, C och S) mötte det inga protester. Alla (yttre) reaktioner kom efter avslöjanden i lokalpressen.

Om inte tidningen tagit upp det här, hade ni fattat ett sådant beslut i dag?

ANNONS

– Jag tror inte att vi var överens med tidplaneringen. Vi tyckte olika om hur fort det här skulle gå, säger Micael Eliasson (S).

– Vi förändrade inget i förslaget, men ifrågasatte tidplanen. Men nu fick vi ju till oss från kommunråden att vi inte skulle besluta utan ta det i lokalförsörjningsplanen, säger Kenneth Camitz.

Breven där det stod hur lång tid på sig de äldre hade på sig att flytta hade åtminstone inte gått igenom, menar ledamöterna.

Avdelning i Knäred läggs ner – äldre måste flytta

Socialnämnden backade däremot inte från frågan om Smedjebacken i Knäred. Där beslutade man, som tidigare aviserat, att äldrevården ska läggas ner.

De som bor på de sju platser som finns på demensavdelningen kommer att få flytta.

– Tidsramen för detta är inte satt. Det ska ske så fort det går men det måste göras på ett bra sätt, säger Annalena Emilsson.

– Vi har sagt skyndsamt, men inte att det ska ske nu, säger Camitz.

S var de enda som opponerade sig. Men bara så tillvida att man ville stryka ordet ”skyndsamt” i beslutet.

LÄS MER:Knäredsbor vädjar om att inte skrota Smedjebacken

LÄS MER:Kommunen tänker om kring nytt demensboende

ANNONS