Äldreboendet Randerslund i Ränneslöv. Här föreslås att Laholms kommun ska ha ett renodlat demensboende. Men det betyder samtidigt att många som inte lider av demens måste flytta därifrån.
Äldreboendet Randerslund i Ränneslöv. Här föreslås att Laholms kommun ska ha ett renodlat demensboende. Men det betyder samtidigt att många som inte lider av demens måste flytta därifrån. Bild: Jonatan Gernes

Gamla måste lämna sina hem om ett demenscentrum ska skapas

I nästa vecka ska socialnämnden besluta om man vill göra Randerslund till ett renodlat demensboende. Om det blir så måste de som redan bor där och inte är dementa flytta till något annat äldreboende.

ANNONS
LocationRänneslöv||

Som HP tidigare har berättat har socialförvaltningen föreslagit att Randerslund ska bli ett demenscentrum i Laholms kommun.

LÄS MER:Kommunen tänker om kring nytt demensboende

LÄS MER:Knäredsbor vädjar om att inte skrota Smedjebacken

Socialnämnden har frågan på sitt bord på tisdag. Säger politikerna ja kommer det att få stora konsekvenser för många av de gamla som bor på Randerslund i dag: de som inte lider av demenssjukdom får då inte bo kvar.

Kvinna utan demens fick inte bo på Randerslund

Förslaget har redan nu slagit mot en gammal icke-dement kvinna som strax före nyår fick en plats beviljad på Randerslund. Det erbjudandet drogs snabbt tillbaka.

– De har bett om ursäkt, men det hjälper inte min mamma. Detta var hennes livsgnista att få komma till Randerslund och Ränneslöv, där pappa ligger begravd på kyrkogården. Och så blir det så här, säger kvinnans dotter.

ANNONS

Socialchef Christel Sundberg menar att det är viktigt att kommunen får ett demenscentrum.

– Ytterst handlar det om att kvalitetssäkra vår demensomsorg och spetsa kompetensen på området. Vi håller på att utbilda personal nu med spetskompetens, både arbetserapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor och undersköterskor för att ha en god kvalitet och hög ambitionnivå för våra dementa, säger hon.

– Det är svårt att upprätthålla det när vi i dag har fyra olika boenden. Det kräver extra bemanning och det är svårt att upprätthålla kompetens på fyra ställen, fortsätter socialchefen.

Kommunen tänker erbjuda alternativa boende

Randerslund, med totalt 48 platser och sex avdelningar, har just nu en avdelning för demensvård. Om socialnämnden säger ja till tjänstemännens förslag får majoriteten flytta därifrån för att ge plats till andra äldre som är dementa.

Christel Sundberg, socialchef i Laholms kommun.
Christel Sundberg, socialchef i Laholms kommun. Bild: Henrik Williamsson

– För att vi ska kunna verkställa det här och göra ett demenscentrum förutsätter det att vi kommer att erbjuda alternativa boende för dem som inte uppfyller kriterierna för demensboende, säger Christel Sundberg.

– Vi kommer att stå för kostnaderna och ta största möjliga hänsyn till enskildas önskemål. Just nu har vi ganska många lediga platser runt om i kommunen och rätt stora möjligheter att ta hänsyn till var man kan tänka sig att bo i stället.

ANNONS

Omflyttningarna ska ske relativt snabbt.

– 2021 har vi som tidsplan, säger Christel Sundberg.

Blir de tvingade att flytta?

– Tvingas ett ett hårt uttryck. Vi vet inte hur det här kommer att tas emot. Men förutsättningen för att lyckas är att vi kan göra överenskommelser med de enskilda om att flytta och att vi kan hjälpa till med det. Jag vill tro och hoppas att vi kan föra bra resonemang med de boende och deras anhöriga, säger Christel Sundberg.

”Har hemlighållits”

Kvinnan vars mor nu inte fick bo på Randerslund är kritisk till att ingen information gått ut förrän nu, när beslutet strax ska fattas.

– Det har hemlighållits inom kommunens väggar. Ingen har vetat något, säger hon.

På den punkten menar socialchefen att man inte velat skapa oro. Tidigare tänktes Fridhemsgården blir demenscentrum.

– Det här har vuxit fram i flera olika steg. Hade vi börjat kommunicera den första tanken och varje steg på vägen hade det uppfattats som stökigt för våra kommuninvånare, säger Christel Sundberg.

LÄS MER:Fridhemsgården utreds som ett framtida demensboende

LÄS MER:Tunga hemtjänstbrukare måste flytta till äldreboende

ANNONS