Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M), till vänster, fick en lunta underskrifter i protest mot förslaget att göra ett demenscentrum på Randerslund och att gamla människor då skulle behöva flytta från sina bostäder. De kritiska undersköterskorna Camilla Johnsson (till höger), Marie Einarsson och Yvonne Ottosson hade stöd av Per-Olof Kronqvist, lokal ordförande i SPF Seniorerna.
Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M), till vänster, fick en lunta underskrifter i protest mot förslaget att göra ett demenscentrum på Randerslund och att gamla människor då skulle behöva flytta från sina bostäder. De kritiska undersköterskorna Camilla Johnsson (till höger), Marie Einarsson och Yvonne Ottosson hade stöd av Per-Olof Kronqvist, lokal ordförande i SPF Seniorerna. Bild: Henrik Williamsson

”Tvångsförflyttning av gamla är inte aktuellt”

Förslaget att flytta runt gamla människor för att göra ett demenscentrum på Randerslund utlöste en våg av folkliga protester. Politikerna är inte heller bekväma med idén.

ANNONS
LocationKnäred, Ränneslöv||

Icke-dementa som bor på Randerslund i Ränneslöv skulle flyttas till andra äldreboenden. Och dementa som bor på annat håll skulle i sin tur flyttas till Randerslund. Allt detta under 2021.

LÄS MER:Gamla måste lämna sina hem om ett demenscentrum ska skapas

Det här förslaget att göra Randerslund till Laholms demenscentrum, utmejslat av socialförvaltningen med socialchef Christel Sundberg i spetsen, läggs på socialnämndens bord under tisdagen.

HP avslöjade förslagets innehåll i slutet av förra veckan och protesterna lät inte vänta på sig.

Blixtinsamling av protestlistor mot förslaget

I Ränneslöv samlades en namnlista snabbt in mot förslaget. Initiativtagaren Camilla Johnsson är både undersköterska på Randerslund och anhörig till en person som skulle drabbas av förslaget.

– Vi är inte emot ett demenscentrum i kommunen, men inte i de byggnaderna vi har på Randerslund. De är inte anpassade, säger Camilla Johnsson.

ANNONS

– Det finns spiraltrappor och hissar. Utemiljön har sluttningar och olika etager. En avdelning har inte utgång till trädgård, den leder rakt ut på Byvägen.

Hon, hennes kolleger och representanter från SPF Seniorerna i Ränneslöv/Ysby åkte in till Laholm med namnlistan, omfattande 243 underskrifter, på måndagen. I Stadshusets foajé överlämnades listan till socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M).

”Tvångsförflyttning inte aktuellt”

Camitz, som befann sig på platsen av en slump, menade att det var ”synd” att förslagets innehåll hade blivit omskrivet innan politikerna hunnit behandla det.

Om förslagets mest kontroversiella del – omflyttningarna – sade han:

– Tvångsförflyttning, det är inte aktuellt. Det tror jag inte att något parti är inne på.

Så tjänstemannaförslaget kommer inte att gå igenom ograverat?

– Nej, det kan jag inte tänka mig.

Däremot är Camitz fortsatt inne på att låta Randerslund bli demenscentrum.

– Vi vill ha ett demenscentrum i kommunen. Min åsikt är att vi ska peka ut Randerslund och sedan får vi titta på pengarna och hur det ska göras.

Kommunråden i extra sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) satte sig på måndagsmorgonen i ett extra möte med sina kommunrådskolleger.

– Det gjorde vi för att jag och mina kolleger inte var bekväma med det beslut man tänkte fatta i morgon (tisdag), utifrån den artikel jag läste i Hallandsposten, säger Cronqvist och fortsätter:

ANNONS

– Det jag reagerade starkast på var att de som inte är dementa skulle flytta från Randerslund. Så tyckte jag och mina kolleger inte att man hanterar äldre människor.

”Folk rasar på sociala medier”

Den folkliga opinionen har inte heller varit nådig mot förslaget.

– Folk rasar på sociala medier. De har satt det här förslaget över huvudet på både personal och anhöriga, säger Jennie Mark som är undersköterska på nedläggningshotade Smedjebacken i Knäred.

Jennie Mark, undersköterska på Smedjebacken, visar utskrifter från Facebook. Alltihop är kritiska röster mot förslaget att flytta gamla och samla demensvården på Randerslund.
Jennie Mark, undersköterska på Smedjebacken, visar utskrifter från Facebook. Alltihop är kritiska röster mot förslaget att flytta gamla och samla demensvården på Randerslund. Bild: Privat

Även hon har samlat namnunderskrifter i protest mot förslaget, och skickat dem till kommunen.

– Vi har över 160 stycken och det fortsätter komma in nya namn hela tiden, säger Jennie Mark.

LÄS MER:Knäredsbor vädjar om att inte skrota Smedjebacken

Själv ansluter hon sig till de Knäredsbor som har pekat på Smedjebacken som det bästa alternativet för ett demenscentrum.

– Här finns så mycket utrymme att satsa och göra något bra. Vi är ensamma om att ha vårdcentral och tandläkare under samma tak, vi har affär och fin natur. Dessutom är vi bäst lämpade lokalmässigt.

LÄS MER:Kommunen tänker om kring nytt demensboende

LÄS MER:För dåligt brandskydd i glasrum på äldreboende

ANNONS