Facken sågar kommunens hantering av Folkhälsocentrum

Anställda mår dåligt och flera har sagt upp sig. Fackförbunden Vision och Kommunal kritiserar hur arbetsgivaren Laholms kommun drivit igenom omorganisationen på Folkhälsocentrum.

ANNONS
LocationLaholm||

– De har brustit i samverkansavtalet och dess intentioner. Vi vill förstå hur det blivit så här och hur vi kan komma tillrätta med det, säger Mikael Hallendorf, ordförande för Vision Laholm.

Han och Jeanette Örenmark, ordförande för Kommunal sektion Laholm, skickade på tisdagen en skarpt formulerad skrivelse till förvaltningschefen Andreas Meimermondt, verksamhetschefen Wiveca Ekeblad och högsta politikern Ove Bengtsson (C), ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden.

Turbulent på Folkhälsocentrum

– Den springande punkten är att de inte har informerat personal och samverkat med personal kring förändringar som arbetsgivaren vill vidta. Om man följer avtalet, så som vi tolkar det, så ska personal vara involverad tidigt och vara med i hela processen, i stället för att man kommer till lagt förslag, säger Mikael Hallendorf.

ANNONS

... förmodligen hade det skapat mindre turbulens och mindre oro. Och kanske inte så mycket skriverier i tidningen.

Facken har inget emot själva målsättningen. Kommunen vill erbjuda heltid som norm och förbättra arbetsmiljön för de anställda. Alla medarbetare i badhuset i Laholm ska rotera mellan simhallen och receptionen. Men vägen dit blev onödigt sårig.

– Folk har slutat. Om det inte blivit uppsägningar om man hade följt avtalet vågar jag inte sia om, men förmodligen hade det skapat mindre turbulens och mindre oro. Och kanske inte så mycket skriverier i tidningen.

LÄS MER:Skrämd personal varnar för sämre öppettider i simhallen

LÄS MER:Facket dömer ut omorganisation på Folkhälsocentrum

Tystnadskultur

Kommunal och Vision skriver i brevet att deras medlemmar upplever att det råder en tystnadskultur. Många vågar inte uttrycka sina åsikter i rädsla för att förlora jobbet.

I sitt svar till facken invänder förvaltningschefen mot den beskrivningen.

– Vi anser att vi har följt samverkansavtalet, men jag är den första att vara självmedveten i att vi hade kunnat lyckas bättre med vår information och delaktighet. Det är min ambition att vi ska vara skickligare i det i framtiden, säger Andreas Meimermondt till HP.

Han vill ”inte spekulera i” om uppsägningar hade kunnat undvikas med en mer öppen process.

– När man gör om organisationen kommer det alltid väcka känslor. Det jag hoppas att man hade kunnat uppnå med att lyckas bättre med informationen är att alla medarbetare känner en trygghet med vad som är på gång och att man inte upplever sig överraskad, säger Meimermondt.

ANNONS

Den nya organisationen ska vara genomförd senast 1 januari nästa år.

Bakgrund: Ur fackföreningarnas skrivelse

”Arbetsgivaren har hoppat över samverkan och själv knåpat ihop ett förslag som sedan presenteras i färdig form för arbetstagarna. Några av våra medlemmar har uppgett att de har känt till förslaget om omorganisation tidigt i höstas men att de har blivit beordrade att inte diskutera förslaget med övriga i personalgruppen. Yttrandefrihet enligt samverkansavtalet verkar inte gälla. Våra medlemmar upplever att tystnadskultur råder – många vågar inte uttrycka sina egna tankar och åsikter i rädsla för att förlora jobbet och söker istället förståelse och stöd hos Företagshälsovården och hos fackliga organisationer.”

LÄS MER:Fritidschef hoppar av efter 14 år – oro bland personalen

LÄS MER:Fritidschefen blev utköpt för åtta månadslöner

LÄS MER:Andreas Meimermondt anmäld för kränkning av fritidschefen

ANNONS