Omsorgspolitikerns svar på kritiken: ”Vi tar det på allvar”

Nu ger omsorgsnämndens ordförande Victoria Strand (S) och kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) sin syn på kritiken mot äldreomsorgen i Hylte.
– Vi jobbar ständigt med kompetensutveckling för alla anställda, för att stärka patientsäkerheten, säger Victoria Strand.

ANNONS
|

Victoria Strand (S), ordförande i omsorgsnämnden, har läst kritiken från Anna, som upplever att hennes morfar Åke misskötts av äldreomsorgen.

LÄS MER:Åkes barnbarn om bristerna i äldreomsorgen: ”Jag blir bara så ledsen”

– Att vi inte tar det på allvar - det stämmer inte. Jag kan absolut inte uttala mig i enskilda fall på grund av sekretessen. Men det jag kan säga är att det är jättebeklagligt och tråkigt om man som vårdtagare eller anhörig inte känner att man får rätt insatser.

– Om och när vi får reda på avvikelser eller missnöje så tar omsorgskontoret fram det specifika fallet, utreder och rättar till eventuella brister.

Enligt Victoria Strand är omsorgskontorets och nämndens vision att patientsäkerheten ska vara hundra procent och att omsorgstagaren ska få rätt vård och omsorg i rätt tid.

ANNONS

Om kritiken från Ivo

I den övergripande kritiken mot omsorgen som nyligen kom från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) handlade en punkt om att personal inte alltid anses ha tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter. Hylte kommun ska skicka in sitt svar till Ivo senast den 14 april.

– Ivo har gjort liknande granskning i andra kommuner i Sverige och precis som i Hylte är det många kommuner som inte känner igen sig i kritiken, menar Victoria Strand.

Enligt henne finns det en tanke med att ibland låta tjänstepersoner svara på kritik i stället för politiker.

– De är spetskompetensen och vet hur verksamheterna ska skötas och drivas. Vi politiker ska se till att den sköts på rätt sätt och har ett ansvar för det.

”Nämnden måste få svara”

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) tycker inte att kommunstyrelsen behöver kopplas in i ärendet än. Han hänvisar till att Ivo:s granskning gäller omsorgsnämndens ansvarsområde.

– Nämnden måste få svara på Ivo:s kritik. Det blir ensidigt om bara Ivo:s sanning är den rätta. I ett andra steg kan det bli ett ärende för kommunstyrelsen, kopplat till tillsyn enligt kommunallagen. Om nämnden kommer fram till att det finns en resursbrist, då blir det en budgetfråga, menar Löfquist.

Har omsorgskontoret tillräckligt med resurser i dag för att utföra sitt uppdrag?

ANNONS

– Där måste nämnden uttala sig.

Hur ser du på kritiken som Anna, anhörig till en omsorgstagare i Hylte kommun, riktar mot er politiker?

– Jag kan inte ta till mig det. Den kritiken måste man rikta mot omsorgsnämnden eftersom det är deras verksamhet, avslutar Ronny Löfquist.

LÄS MER:Vården av Annas morfar är ovärdig – nu kräver hon en akut förändring

LÄS MER:Kommunen lovar åtgärder efter fallet med Åke: ”Avvikelser kan alltid ske”

LÄS MER:Ivo-kritik mot Hylte – vård på äldreboenden inte patientsäker

LÄS MER:Omsorgschefen slår tillbaka mot Ivo: ”Felaktiga slutsatser”

ANNONS