Enligt barnbarnet Anna har inga förbättringar skett och hon beskriver sin morfars situation som oförändrad. Bilden är arrangerad och Anna heter i verkligheten något annat.
Enligt barnbarnet Anna har inga förbättringar skett och hon beskriver sin morfars situation som oförändrad. Bilden är arrangerad och Anna heter i verkligheten något annat. Bild: Pontus Lundahl/Jessica Gow/TT

Åkes barnbarn om bristerna i äldreomsorgen: ”Jag blir bara så ledsen”

I vintras skrev HP om Åke, en av de omsorgstagare som råkat ut för bristande kompetens inom äldreomsorgen i Hylte kommun. När Inspektionen för vård och omsorg nu riktar allvarlig kritik mot verksamheten kan Åkes barnbarn Anna bara instämma. Hon tycker att det är dags att politikerna tar sitt ansvar.
– De är valda för att vara insatta och har politiskt arvode för detta.

ANNONS
|

För Anna är igenkänningen hög när hon läser om Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) kritik mot Hyltes äldreomsorg, i synnerhet punkten om bristande kompetens.

LÄS MER:Ivo-kritik mot Hylte – vård på äldreboenden inte patientsäker

LÄS MER:Omsorgschefen slår tillbaka mot Ivo: ”Felaktiga slutsatser”

Redan i slutet av förra året påpekade Anna att misskötseln av hennes morfar Åke kan ha berott på att personalen inte alltid har rätt förutsättningar, rätt utbildning eller kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Familjen har fått återkoppling av ansvariga, både genom mejl och genom en HP-artikel, när det gäller deras enskilda fall. Men Anna är inte nöjd med svaren.

– Jag uppfattar att de inte tar kritiken på allvar och det bekräftas när man nu ser Ivo-kritiken. Den stämmer väl överens med vår upplevelse och visar att problemet, föga förvånande, är utbrett. Politikernas utsagor var nog mest tomma ord.

ANNONS

”Politikerna borde kliva fram”

Från Hylte kommuns sida har hittills bara omsorgschefen Jörgen Lövgren uttalat sig när det gäller Ivo:s övergripande kritik mot kommunens äldreboenden.

– Jag blir bara så ledsen när jag ser att politikerna inte svarar på kritiken utan bara skickar fram sin tjänsteman som viftar bort kritiken. Han jobbar på uppdrag från politiken och det är politikerna som ansvarar för budget och styrdokument. Politikerna borde kliva fram på eget bevåg och säga att de inte är nöjda med hur verksamheten ser ut. De tar en feg väg ut i stället för att ta sitt ansvar, tycker Anna.

Åkes familj upplever fortfarande brister. Barnbarnet Anna berättar att han varje dag möts av nya ansikten och att kompetensen ibland brister.

– Det kan vara personer som varken kan tömma en kateter eller behärskar det svenska språket. De kan säga: ”jag vet inte hur man gör, jag är inte utbildad för det”. Ofta får de lösa uppgiften genom att ringa en kollega som kan supporta via telefon. Ibland får en kollega som har rätt kompetens komma dit och tömma katetern.

LÄS MER:Vården av Annas morfar är ovärdig – nu kräver hon en akut förändring

LÄS MER:Kommunen lovar åtgärder efter fallet med Åke: ”Avvikelser kan alltid ske”

Upprepade sjukhusbesök

Den bristande kompetensen märks när katetern senare läcker ut i sängen. Annas morfar har fått åka till sjukhus för infektion flera gånger, även efter att HP:s reportage om fallet publicerades. Enligt Anna har inga förbättringar skett och hon beskriver sin morfars situation som oförändrad.

ANNONS

– Personalen ska borsta hans tänder, tvätta honom och sköta hans hygien rutinmässigt men vissa struntar i det.

Politikerna borde kliva fram på eget bevåg och säga att de inte är nöjda med hur verksamheten ser ut. De tar en feg väg ut i stället för att ta sitt ansvar.

Hon tycker att det är politikernas ansvar att svara på vilka åtgärder som är på gång inom äldreomsorgen och hur kommunen ska agera efter kritiken från Ivo. En av myndighetens anmärkningar gällde bristfällig dokumentation.

I Åkes fall upprättades en vårdplan men det är oklart för familjen hur mycket den används, eftersom Åke ändå får besök av personal som inte kan utföra den vård och skötsel han behöver.

– Jag förstår inte hur det kan gå till så. Tidigare hade min morfar inte ens någon vårdplan, utan den skrevs först när jag påtalade att det saknades, säger Anna.

Inte patientsäkert

Ivos kritik handlade också om att läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt inom Hyltes äldreomsorg. I Åkes fall är det en anhörig som sköter hans medicinering eftersom familjen inte litar på att den sköts på rätt sätt av personalen.

Vad anser du att Hyltes politiker behöver göra åt bristerna som Ivo pekar ut inom äldreomsorgen?

– De måste ta detta på allvar och kan inte gömma sig bakom en tjänsteman. Jag tror inte att de förstår vidden av problemet. Antagligen behöver de se över både resurser och organisationsstruktur, säger Anna.

ANNONS

LÄS MER:Omsorgspolitikerns svar på kritiken: ”Vi tar det på allvar”

Politikerna måste sluta hänvisa till att de inte uttalar sig i enskilda fall, anser hon.

– De har givits ett förtroende i allmänna val och då måste de också ta sitt ansvar. De är valda för att vara insatta i verksamheten och har dessutom politiskt arvode för detta. Ivo:s kritik handlar inte om enskilda fall, utan det här är systemkritik. Det måste de kunna svara på. Det är ett sammanträffande att Ivo lyfter samma kritik som vi gör i vårt enskilda fall.

Varierande kompetens

Anna vill samtidigt passa på att lyfta de medarbetare som sköter sitt jobb inom Hyltes äldreomsorg.

– Det finns också jätteerfarna, duktiga och empatiska medarbetare. Problemet är att kompetensen är så otroligt varierande där vissa verkligen kan sitt jobb, medan andra har de plockat in från gatan.

Fotnot: Åke och Anna heter egentligen något annat.

Bakgrund i ”fallet Åke”

Omsorgstagaren ”Åke” har misskötts inom äldreomsorgen i Hylte kommun, enligt hans familj. I slutet av 2022 skriver Åkes barnbarn ett brev till de högsta beslutsfattarna i kommunen. Hon radar upp tio konkreta händelser under mindre än ett års tid då äldreomsorgen inte har varit värdig och innehållit allvarliga brister för hennes morfar.

Anna beskriver att hennes morfar inte har fått tillräcklig hjälp med att sköta sin hygien. När Åke säger att han behöver bajsa uppmanas han göra sina behov i en blöja, i stället för att få hjälp att ta sig till toaletten. Vid något tillfälle har personal klätt på honom någon annans kläder, kläder som tillhört en person som avlidit.

Personalens oförmåga att byta kateter leder till upprepade infektioner, uppger Anna.

Vid ett tillfälle finner anhöriga Åke okontaktbar. Han bedöms vara i behov av omedelbar sjukhusvård och får åka ambulans till sjukhus. Åke konstateras dessutom som undernärd av läkare.

Anna upplever att en del av misskötseln kan ha berott på att personalen inom äldreomsorgen inte alltid har rätt förutsättningar, rätt utbildning eller kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:

ANNONS