Vården av Annas morfar är ovärdig – nu kräver hon en akut förändring

En vårdanställd har inte tid att hjälpa Åke på toaletten, utan uppmanar honom att använda sin blöja. Vid ett annat tillfälle missar personal att han har en pågående infektion och behöver sjukhusvård. En annan gång hamnar Åke på sjukhus efter att ha ramlat ur sin rullstol, men de anhöriga meddelas inte. Barnbarnet Anna anser att vården av hennes morfar är högst bristfällig och ovärdig. Nu kräver hon en omedelbar förändring.
– Att livets slut blir så här för honom, det tycker jag är fruktansvärt.