Ivo-kritik mot Hylte – vård på äldreboenden inte patientsäker

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar stark kritik mot Hylte kommuns äldreboenden. Dåliga kunskaper i svenska språket, dålig kompetens och dålig läkemedelshantering är några av punkterna.
– Det vi tycker är särskilt allvarligt är när man brister inom flera olika områden, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo.