Grannar får inte gehör för överklagan av förskola

Grannarna överklagade med motiveringen att den planerade förskolan på Albinsro skulle skymma utsikten. Men länsstyrelsen anser att deras fastighet ligger för långt bort.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

Det var i fjol somras som grannarna överklagade bygglovet för den förskola som planeras på Gryningsvägen. Tanken är att den ska byggas i två våningar, ha plats för cirka 70 barn och stå klar under senhösten 2022

LÄS MER:Grannar överklagar bygglov för förskola

Grannarna ansåg att förskolan, med sina nästan nio meter, skulle bli för hög och därmed påverka både deras utsikt och områdets närmiljö.

De var också kritiska mot en bullerskärm som kommunen vill sätta upp mot busstorget vid hållplats Trottaberg och hänvisade till planbeskrivningen. I denna står att höga plank kan inverka negativt på både gatumiljön och känslan av trygghet.

Länsstyrelsen konstaterar dock att grannarnas fastighet inte direkt gränsar till förskolan och påpekar också att den tänkta byggnaden kommer att hamna cirka 50 meter från klagandes bostadshus.

ANNONS

Med hänsyn till avståndet anser inte myndigheten att grannarna är berörda på ett sådant sätt att de har rätt att föra någon talan i ärendet. Överklagan avslås, men beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

LÄS MER:Klockargårds förskola läggs ner

LÄS MER:Granne överklagar nytt beslut om bygglov för förskola

ANNONS