Granne överklagar nytt beslut om bygglov för förskola

Efter nio år utan giltigt bygglov har förskolan fått grönt ljus trots att detaljplanen inte medger förskola. Byggnadsnämnden hänvisar till att verksamheten inte är dominerande, utan enbart använder 48 procent av bostadsytan. En granne – som tidigare fått rätt mot kommunen – har valt att överklaga igen.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

I höstas berättade HP om en förskola i kommunen som bedrivits utan bygglov i flera års tid. Först 2018, då verksamheten stått utan giltigt bygglov i sju år, beviljade kommunen bygglov. Men en granne överklagade och fick rätt med hänvisning till att detaljplanen inte tillät förskola i området.

LÄS MER:Förskola har bedrivits utan bygglov i flera års tid

Bygglovschef Katarina Finyak uppgav då att kommunen höll på att hantera ärendet. Nu står det klart att verksamheten har fått ett nytt, permanent, bygglov.

Inte dominerande

Åtgärden avviker visserligen fortfarande från detaljplanen men byggnadsnämnden tycker att eftersom verksamheten bara använder knappt halva bostadsytan och därför inte är dominerande så kan bygglov ges.

Nämnden anser också att en mindre förskola går att förena med ett bostadsområde anpassat för barnfamiljer och påpekar i sitt beslut att detaljplanen tillåter samlingssalar och lokaler för handel- och hantverksändamål som inte är störande, som ett komplement till bostäderna.

ANNONS

Två fastighetsägare har meddelat att de är emot planerna och hänvisar till ökad trafik i bostadsområdet. En av dem anser också att verksamheten stör.

Nämnden påpekar å sin sida att trafiken endast ökar under kortare perioder under dagen, och bedömer inte heller barnens lek som en särskilt stor störning.

Överklagar igen

Grannen som överklagade förra gången, och fick rätt i både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, har valt att överklaga bygglovet på nytt.

Motiveringen är i huvudsak densamma som senast – åtgärden strider mot gällande detaljplan och leder till ökad trafik.

Grannen håller inte heller med byggnadsnämnden om att en förskola är ett lämpligt komplement till en bostad och ifrågasätter också att ytan som används för ändamålet skulle ha någon betydelse för beslutet.

Fastighetsägaren är dessutom tveksam till den beräkning av ytan som har gjorts och hänvisar till att en bod inte räknats in, som används av förskolan till förvaring, och inte heller utemiljön där barnen ofta vistas. Kontentan blir då att förskolan är dominerande, tvärt emot vad byggnadsnämnden uppgett, menar grannen.

I och med överklagandet hamnar förskolans framtid åter på länsstyrelsens bord.

ANNONS