Grannar överklagar bygglov för förskola

Byggnaden blir för hög. Det anser grannar till den planerade förskolan i Albinsro och har därför valt att överklaga bygglovet. Planen är att förskolan ska stå klar hösten 2022.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

I slutet av juli gav byggnadsnämnden grönt ljus till Albinsro förskola som ska byggas i två plan. Nämnden såg inga hinder för att uppföra en förskola på aktuell fastighet som ligger i slutet av Gryningsvägen.

Men ett par grannar har valt att överklaga bygglovet till länsstyrelsen. De anser att förskolan blir för hög med sina nästan nio meter. Detta kommer att påverka deras utsikt och även områdets miljö.

Kritiska mot bullerskärm

Grannarna tycker också att det är märkligt att kommunen i planhandlingarna skriver att placeringen har valts för att skapa goda sollägen för de nya tomterna, och menar att hänsyn i stället borde tas till befintlig bebyggelse.

ANNONS

Grannarna är också kritiska mot den bullerskärm som ska byggas mot busstorget. De påpekar att kommunfullmäktige antagit en planbeskrivning där det står att bullerplank inte bör användas som förstahandsalternativ då för höga plank inverkar negativt på gatumiljön och upplevelsen av trygghet.

Klar tidigast hösten 2022

Planen tidigare var att förskolan skulle stå klar till nästa år, men detta har förändrats under resans gång. I dagsläget handlar det i stället om senhösten 2022.

– Tiden är förskjuten beroende på att det ännu inte finns väg anlagd för att kunna ansluta till fastigheten och bygga förskolan, uppger Mari-Anne Öberg, planeringsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Martin Zetterman, projektledare på fastighetskontoret, uppger dock att överklagandet kan komma att försena bygget eftersom man inte har för avsikt att dra igång innan bygglovet vunnit laga kraft.

Förskolan kommer att ha fyra avdelningar med plats för cirka 70 barn. Alla avdelningar ska ligga i markplan och på andra våningen kommer det att vara personalutrymme. Förvaltningen räknar med att antalet förskoleplatser i området kommer att räcka fram tills dess att Albinsro förskola står klar.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS