Vi behöver tillsammans finna lösningar utifrån flera perspektiv

I Halmstad och övriga kommuner väntar stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster som gör att vi behöver rekrytera många medarbetare.

ANNONS
|

Replik. Svar på insändarna ”Ska brukarna få stå för notan?” och ”Det handlar om relationer - inte om stöd vid dusch”.

Vi behöver också behålla duktiga medarbetare då det är svårt att rekrytera. Behoven är störst inom vård, omsorg och skola men om fler ökar arbetstiden minskar rekryteringsbehovet.

Det är klokt att ta tillvara kompetensen bland våra medarbetare. Kvaliteten blir högre när våra tillsvidareanställda arbetar med sin erfarenhet och kunskap och gynnar stabilitet och trygghet för medarbetare och invånare. Vi har också ansvar för att medarbetarna har en arbetssituation som är hållbar samt ger en pension som ger ett gott liv efter arbetslivet, vilket också är grunden för avtalet mellan Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner).

ANNONS

Avtalet ger den som jobbar deltid möjlighet till heltid. Vi är skyldiga att följa avtalet. Heltidsarbete som norm handlar om att möta framtida rekryteringsutmaningar och ta tillvara kompetens och främja jämställdhet. Det ställer krav på nya lösningar för bemanning och scheman samtidigt som vi har fokus på arbetsmiljö.

Förra året startade socialförvaltningen ett nytt arbetssätt inom ramen för heltidsarbete som norm och kommande år kommer det att införas på servicekontoret och hemvårdsförvaltningen. Det har också startat ett samarbete med socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Hur detta kommer att se ut är inte klart men det är viktigt att det leds av berörda förvaltningar och verksamheter, genom dialog med berörda fackliga organisationer och medarbetare. Kontinuiteten och kvalitén är viktigt för att lösa de utmaningar vi har inom vård och omsorg.

Parterna fortsätter förhandlingarna kring hur samarbetet mellan förvaltningarna ska organiseras med sikte på hösten 2021.

Utgångspunkten är de individuella behoven, integritet, värderingar och respekt för den enskildes bestämmanderätt hos brukaren/deltagaren samt att ge medarbetarna scheman som innebär en hållbar arbetssituation över tid. Vi behöver alla tillsammans finna lösningar utifrån flera perspektiv.

Charlotte Svensson, HR-direktör, Halmstads kommun

Rasmus Eliasson, ordförande Kommunal sektion Vård och Omsorg Halmstad

LÄS MER:Avstängda medarbetare åter till jobbet – men chefen stängs av

LÄS MER:FUB oroas över förändringar

LÄS MER:Avstängd LSS-personal om videon: ”Trygga med det vi gjort”

LÄS MER:LSS-personal i protest mot nytt sätt att jobba: ”Idiotiskt”

ANNONS