Ann Erixson är en av de stödpedagoger som stängts av efter en protestvideo i sociala medier. ”Vårt jobb är att höja deltagarna till att få samma status i samhället som alla andra”, säger hon.
Ann Erixson är en av de stödpedagoger som stängts av efter en protestvideo i sociala medier. ”Vårt jobb är att höja deltagarna till att få samma status i samhället som alla andra”, säger hon. Bild: HP/Arkiv och Privat

Avstängd LSS-personal om videon: ”Trygga med det vi gjort”

Under tisdagen höll Halmstads kommun samtal med de sju medarbetare inom daglig verksamhet, som stängts av efter en protestvideo. Några av dem var beredda att i media försvara filmen.
– Vårt jobb är att höja deltagarna till att få samma status i samhället som alla andra. Det är det vi har gjort och det är därför vi är här i dag, säger Ann Erixson, stödpedagog.

ANNONS
|

”Jag vill inte ta med mig jobbet hem”, ”Det här är mitt jobb” och ”Skulle du vilja att din arbetskamrat kom hem till dig och hjälpte dig med duschen?”.

Detta är några av meddelandena i den tre och en halv minuter långa protestvideo som lett till att sju medarbetare inom daglig verksamhet stängts av. I filmen håller både personal och deltagare upp skyltar med olika budskap.

LÄS MER: Medarbetare stängs av efter protestvideo – ska utredas

Videon, som har spridits i olika sociala medier, är ett ställningstagande mot den sammanslagning som just nu förhandlas inom Halmstads kommun. Tanken är att personal inom daglig verksamhet och LSS-boendena tillsammans ska bemanna de båda verksamheterna, vilket har mötts av kritik.

ANNONS

”För deltagarnas del blir det som att gå tillbaka i tiden. De kommer möta samma personal hemma som på sina arbeten”, argumenterade en anställd i HP den 21/1.

LÄS MER: LSS-personal i protest mot nytt sätt att jobba: ”Idiotiskt”

Den aktuella avstängningen berör inte de medarbetare som tidigare har uttalat sig i tidningen. Det handlar om en annan personalgrupp.

Personalen är avstängd med lön under tiden händelsen utreds.

På tisdagen höll kommunen enskilda samtal med de berörda medarbetarna. Ett par av dem valde att prata med media.

– Nu får vi chansen att säga det vi ville säga med filmen. Vi känner oss trygga med vad vi har gjort. Nu gäller det bara att framföra det på ett bra sätt, sa en medarbetare, som vill vara anonym, före sitt samtal med arbetsgivaren.

”Vårt jobb att lyfta deltagarna”

Enligt Halmstads kommun ska utredningen klargöra huruvida personalen har ”brustit i yrkesetik och professionalitet när de använt invånare i beroendeställning för egna intressen”.

Det återstår att se vad utredningen kommer fram till, men vad är er bedömning? Har ni använt invånare i beroendeställning för att föra fram er kritik?

– Vårt jobb är att höja deltagarna till att få samma status i samhället som alla andra. Vi har en skyldighet att informera om vad som händer i vår kommun, detta finns också med i LSS-lagen som deltagarna går under. Det är det vi har gjort, och det är därför är vi är här i dag, säger stödpedagogen Ann Erixson och tillägger:

ANNONS

– Personerna som medverkar i filmen är mellan 21 och 65 år. De är vuxna. De som inte kan föra sin egen talan är naturligtvis inte med.

”Deltagarnas eget initiativ”

De anställda som tidningen har pratat med berättar att initiativet kommer från brukarna själva. Personalen har inte har uppmanat dem att spela in videon, hävdar de.

– Personerna i videon har skrivit på samtyckesblanketter, säger en medarbetare och förklarar bakgrunden till videon:

– En av våra deltagare har en Youtube-kanal med ganska många följare. Hen hade lagt ut en film om förändringen på arbetsplatsen, helt på eget initiativ. Hen visade upp filmen på enheten och då ville fler vara med och göra sina röster hörda.

Personalen trycker på att det är en självklarhet att invånare med funktionsvariationer ska få uttrycka sig om förändringar som berör dem.

– Det är tråkigt att det finns grupper som inte tycker att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska lyftas, säger Ann Erixson.

– Från vår arbetsgivare har vi fått till oss att vi ska jobba för att deltagarna ska stå upp för sina åsikter. Där känner vi att det har brustit. På Funkisfestivalen går det bra, men så fort det blir negativt så är det locket på, tillägger en medarbetare.

ANNONS
ANNONS