Strandstolpar och egenkontrollplaner. Det är markägarnas åtgärder för att minska risken för miljöskador på grund av strandparkering. Laholms kommun ger tummen upp och nu tyder allt på fortsatt bilstrand i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.
Strandstolpar och egenkontrollplaner. Det är markägarnas åtgärder för att minska risken för miljöskador på grund av strandparkering. Laholms kommun ger tummen upp och nu tyder allt på fortsatt bilstrand i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Bild: Henrik Williamsson/Arkiv

Kommunen sitter nöjd – strandtrafik får grönt ljus

Markägarna på stranden fick förklara vad de gjort för att begränsa biltrafiken. Kommunen har nu förklarat sig nöjd med svaren.
– Nu händer inget mer i den här rundan, säger miljöinspektör Anna-Carin Karlsson.

ANNONS
LocationSkummeslövsstrand, Mellbystrand||

Bilkörning och parkering på stranden är miljöfarlig verksamhet. Det slog Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom 2019.

Det där ledde i början av året fram till att miljö- och byggnadsnämnden skickade ut ett brev till alla markägare på stranden. De avkrävdes en redovisning på vilka åtgärder de gjort för att begränsa motortrafiken.

LÄS MER:Strandägare måste visa hur de ska minska biltrafiken

Pålar på stranden i Mellbystrand. Stolparna, som markägarna satt dit, markerar gränsen för var bilar får köra.
Pålar på stranden i Mellbystrand. Stolparna, som markägarna satt dit, markerar gränsen för var bilar får köra. Bild: Henrik Williamsson

Svaren som kom in handlade till största delen om de pålar som sattes upp på stranden i somras, i syfte att skapa zoner där det går att köra och spärra bort bilar från andra delar av stranden.

– Sedan har vi varit nere på stranden och tittat var det gick att köra eller inte, säger miljöinspektör Anna-Carin Karlsson.

ANNONS

Markägare behöver plan för egen kontroll på strandtrafiken

De markägare som hade okörbara fastigheter fick se sina ärenden avslutade.

Andra, med trafikerade strandfastigheter, fick uppmaning att lämna in så kallade egenkontrollplaner.

– Som verksamhetsutövare ska man kunna visa vad man gör för att minska riskerna för miljön. Exempelvis vad man gör om det uppstår ett oljespill, säger Anna-Carin Karlsson.

Egenkontrollplanerna som skickats in går till största delen ut på att ringa 112. De visar också var det finns material för sanering.

– När vi fått in allt tyckte vi att det var okej, en rimlig nivå på egenkontroll. Men vi lade till några punkter, som att de skulle ha tillsyn på stranden minst två gånger per år, säger Anna-Carin Karlsson.

Miljökontoret nöjd med markägarnas åtgärder

Nu är hela korrespondensen färdig. Miljökontoret har förklarat sig nöjt med markägarnas svar, dock med tillägget att tjänstemännen kan komma att göra egna tillsynskontroller av trafiken och parkeringarna.

Därmed ser det alltså ut som att trafiken på stranden kommer att fortgå ungefär som tidigare även 2021.

– Vi har avslutat alla ärenden. Vi känner att vi har gjort den tillsyn som miljööverdomstolen anser att vi skulle bedriva som ett förebyggande arbete, säger Anna-Carin Karlsson.

Då händer det inte mer nu?

– Nej, nu händer inget mer i denna rundan. Om inte förhållandena förändras, om stolparna flyttas eller det händer något annat på stranden.

ANNONS

– Vi tycker att genom att de visat och dokumenterat egenkontroll har gjort åtgärder för att minska riskerna, säger Anna-Carin Karlsson.

LÄS MER:Strandtrafikens öde avgjort i högsta instans

LÄS MER:Bilfria zonerna borta – oro för vilda västern på stranden

LÄS MER:Jurister: Miljönämnd bör ingripa mot strandtrafik

LÄS MER:Strandtrafik: kommunen får inte lov att göra ingenting

LÄS MER:Friande dom: Bilstranden ska betraktas som väg

LÄS MER:Patrik Slimane motvillig vinnare i strandtrafikmål

ANNONS