Jurister: Miljönämnd bör ingripa mot strandtrafik

Kusten: Domen om parkering på Laholms stränder kan få till följd att att miljö- och byggnadsnämnden måste ge sig på markägarna för att få dem att stoppa strandtrafiken.