Mellbystrand en dag i juli 2019.
Mellbystrand en dag i juli 2019. Bild: Henrik Williamsson

Strandägare måste visa hur de ska minska biltrafiken

Patrik Slimanes strandkörning går inte vidare till Högsta domstolen. Men ifrågasättandet av bilar på stranden är definitivt inte över. Kommunen har tvingats sätta press på markägarna.

ANNONS
LocationSkummeslövsstrand, Mellbystrand||

Bilstrandsmotståndarna i föreningen Strandmiljö Laholm fick ingen framgång när de prövade bilstranden mot terrängkörningslagen.

Den frivilligt åtalade Patrik Slimane blev häromdagen frikänd av hovrätten. Därmed gav åklagaren Caroline Nilsson upp. Hon tror inte att Högsta domstolen skulle ta upp saken.

LÄS MER:Hovrätten: inte brottsligt att köra bil på stranden

– Jag ska inte överklaga domen. Nu har saken prövats i högre rätt och det finns inte skäl att gå vidare, säger hon.

Samtidigt ifrågasätts om strandtrafiken bryter mot två andra lagar: plan- och bygglagen och miljöbalken.

Om vi börjar med miljöbalken krävde Strandmiljö Laholm i höstas att miljö- och byggnadsnämnden skulle ingripa mot den miljöfarliga verksamhet som strandtrafiken utgör.

ANNONS

LÄS MER:Strandtrafikens öde avgjort i högsta instans

LÄS MER:Strandtrafik: kommunen får inte lov att göra ingenting

LÄS MER:Kommunen anmäls för att inte stoppa strandtrafiken

På den punkten har föreningen fått visst medhåll från länsstyrelsen. Myndigheten slog fast att kommunen inte bara kunde avfärda föreningens anmälan med ett ”ingen åtgärd”.

Nu har miljökontoret agerat. För ett par veckor sedan skickade man ut brev till strandens markägare.

I brevet begär man in skriftliga svar om vilka åtgärder de vidtagit och ”vad som planeras att göras för att begränsa eller hindra motortrafik och parkering på stranden”.

Markägarna har fått fram till 8 juni på sig att svara. Men miljöchef Patrik Eriksson ser inte att brevet kommer att leda till något snabbt avgörande om strandtrafiken.

– Vi ska sammanställa markägarnas svar och ge dem ett svar om vad vi tycker. Men oavsett vad vårt svar blir kommer det att överklagas. Om vi säger till markägarna att ”det här duger inte” kommer de att överklaga. Och säger vi ”det här ser bra ut” lär nog Strandmiljö Laholm överklaga.

– Jag tror inte att vi får ett avgörande den här sommaren, konstaterar miljöchefen.

LÄS MER:Markägare anmäls för att upplåta bilstrand

När det gäller plan- och bygglagen anmälde Strandmiljö Laholm förra året markägarna för att bryta mot detaljplanen. I ett nytt brev skriver föreningen: ”fortfarande, efter åtta månader, tillåter ett flertal markägare allmän fordonstrafik på detaljplanerad parkmark”.

Kommunens samhällsbyggnadschef Charlotta Hansson meddelar att kommunens tjänstemän har arbetat med ärendet och att det ska lyftas upp till miljö- och byggnadsnämnden i juni.

ANNONS
ANNONS