Kommunen avslår grannars krav om ansvarsfrihet

14 grannar kräver ansvarsfrihet om det uppkommer saneringstvång på deras fastigheter i framtiden. Men kommunen säger nej.

ANNONS
|

– De har fått svaret att de inte kommer beviljas ansvarsfrihet, vi har inte ens lagligt stöd att göra det, säger Lina Johansson som handlägger ärendet hos kommunen.

I somras hamnade Dina kubik i blåsväder när fyllnadsmaterial på en av deras fastigheter på Mellby industriområde var full med skräp. Nu har grannar lämnat in en ny rapport till kommunen om föroreningar. Men det är oklart var och när proven har tagits – och varför.

I skrivelsen till kommunen begär de undertecknade att dessa 14 ska friskrivas från eventuella saneringstvång och ansvarsfrihet framöver på deras fastigheter. De äger fastigheter på en angränsande tomt till Dina kubiks, dessa byggnader är dock ej uppföra av Dina kubik.

ANNONS

Grannarna vill inte kunna hållas ansvariga för eventuella miljöfarliga ämnen som hittas på deras tomter senare om dessa orsakats av föroreningar på tomten bredvid.

– Vi fick den här analysrapporten på vårt bord och ville skydda oss själva helt enkelt. Vi ville också att kommunen skulle ha koll på att det fanns farliga ämnen i marken, säger Erik Johansson som är en av de 14 på listan.

Kommunens handläggare, Lina Johansson, har tagit del av den miljörapport som bifogats skrivelsen till kommunen där det framgår att det finns bland annat höga halter av cancerogena ämnen i marken som testats. Frågan är bara vilken mark som har testats. Handläggaren har sökt gruppen för att få svar.

– Vi måste veta var de har tagit provet om vi ska kunna gå vidare med det här, säger Lina Johansson som även har bett Dina kubik yttra sig i frågan.

– Just nu vet vi inte något mer. Vi måste avvakta och se om de kan komplettera analysen. Det är en lite märklig provtagning, i vanliga fall brukar man behöva meddela exakt var man har tagit provet, säger Helena Lundhammar, marknadschef på Dina kubik, och fortsätter:

– Det står att de har testat asfalt, men vi har ingen asfalt på tomten.

ANNONS

Fyllnadsmassan som Dina kubik fick rensa i somras är sedan augusti ett avslutat kapitel. Den avskrevs av kommunen sedan den testats och fått godkända värden.

LÄS MER:Plastskräpet fanns i 132 ton fyllnadsmassor

LÄS MER:Skräpiga massor fyller ut marken på industriområde

ANNONS