På östra sidan av E 6 ligger det område som kommunen vill ska bli platsen för e-handelslager och andra industribyggnader. Men motståndarna har inte gett upp. Nu har överklagandena lämnats in.
På östra sidan av E 6 ligger det område som kommunen vill ska bli platsen för e-handelslager och andra industribyggnader. Men motståndarna har inte gett upp. Nu har överklagandena lämnats in. Bild: Jonatan Gernes

Jobben får vänta – dubbla överklaganden mot industripark

”Hoppas bara att det inte blir överklagat”, sade kommunrådet Erling Cronqvist (C) i mars. Nu är hans hopp grusat. En förening och tio grannar har överklagat detaljplanen för etapp 2 och 3 på Mellby industriområde.

ANNONS
LocationMellby, Mellbystrand||

Det tog kommunen fyra år att baxa detaljplanen igenom fullmäktige. Och det var en entusiastisk skara politiker som biföll klubbslaget den siste mars. Enigheten var total.

– Det är efterlängtade jobb vi vill ha till kommunen, sade Erling Cronqvist.

– Det ska bli roligt att se företagen som blomstrar upp på den här sandtomten, sade Jörgen Nilsson (KD).

LÄS MER:Fullmäktige klubbade efterlängtad industriplan

Men inte alla betraktar de gröna ytorna i Mellby som en sandtomt. Föreningen Den goda jorden anser att det rör sig om fullt odlingsbar åkermark, som har skydd i lagen.

Mellby industriområde med etappindelning. Det som är aktuellt just nu är åkermarken på etapp 2 och 3.
Mellby industriområde med etappindelning. Det som är aktuellt just nu är åkermarken på etapp 2 och 3.

LÄS MER:Den goda jorden till attack mot planer att bebygga åkrar

”Föreningen anser att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark”, skriver Den goda jorden i sitt överklagande till mark- och miljödomstolen. Föreningen kräver att detaljplanen upphävs.

ANNONS

”Väsentligt att få mat på bordet”

Enligt föreningen har Laholms kommun i sin detaljplan inte tittat tillräckligt noga på andra tänkbara placeringar. De alternativ som tagits upp ligger också de på jordbruksmark, påpekar föreningen.

– Det följer inte lagen. Det har kommit flera prejudicerande domar kring det här i Mark- och miljööverdomstolen, säger föreningens ordförande Anne-Marie Lindén.

Anne-Marie Lindén är ordförande i föreningen Den goda jorden
Anne-Marie Lindén är ordförande i föreningen Den goda jorden

För att exploatera jordbruksmark måste det handla om ett ”väsentligt samhällsintresse”, vilket kommunen menar att man uppfyller.

– Ett väsentligt samhällsintresse är att få mat på bordet. Det är ett globalt problem att åkermark förstörs, menar Anne-Marie Lindén.

Tio grannar motsätter sig planen

Under planens samråd och granskning har också flera grannar i Mellby varit kritiska. De har argumenterat mot ökande trafik på väg 518, mot att låta industribyggnader bli 22 meter höga, mot ökande buller och mot lokaliseringen i stort.

Tio grannar har nu slagit sig samman om ett överklagande. Deras juridiska ombud har ännu inte lämnat in någon argumentation, utan begärt anstånd till 28 maj.

Erling Cronqvist (C), kommunråd i Laholm.
Erling Cronqvist (C), kommunråd i Laholm. Bild: Jonatan Gernes

För Laholms kommun är överklagandena förstås ett bakslag. Exploateringen, och de hundratals jobb som man hoppas att detaljplanen ska leda till, får nu vänta på domstolsutslag.

– Det kommer att fördröja det något. Jag hoppas att de inte får gehör, säger Erling Cronqvist.

Han tror ändå att planen kommer att gå igenom till sist.

ANNONS

– Det har gjorts otroligt mycket utredningar, och jag har svårt att tro något annat. Men det är en demokratisk rättighet att överklaga och det är inte mycket att säga om det, säger kommunrådet.

LÄS MER:Klubbslag väntar för plan som kan ge hundratals jobb

LÄS MER:Kommunen köper åkermark vid E 6 för 13 miljoner

LÄS MER:Industriområdet äter upp mer odlingsbar matjord

LÄS MER:E-handelslager kan bli stora kolosser utmed E 6

ANNONS