Odlingsland eller e-handelsnav? Anne-Marie Lindén, ordförande i Den goda jorden, tänker protestera mot att ännu en bit Mellby-åkrar som kunnat bidra till landets självförsörjning förstörs.
Odlingsland eller e-handelsnav? Anne-Marie Lindén, ordförande i Den goda jorden, tänker protestera mot att ännu en bit Mellby-åkrar som kunnat bidra till landets självförsörjning förstörs.

Industriområdet äter upp mer odlingsbar matjord

Laholms kommun köper nu ännu mer åkermark för att ge plats åt stora lagerbyggnader. Men motståndet mot att förstöra odlingsbar mark växer. Inte minst sedan coronapandemin satt strålkastarljus på vår bristande självförsörjning.

ANNONS
LocationMellby||

Mellby industriområde sväller. På tisdagen sade kommunstyrelsen ja till att köpa in ytterligare drygt 25 hektar mark till en kostnad av nästan 12,7 miljoner kronor.

Åkrarna ligger strax intill motorvägen E 6 och kommer att utgöra etapp 4 på industriområdet. Etapp 2 och 3 är på väg att planläggas.

– Det var ingen diskussion om det här, säger kommunrådet Erling Cronqvist (C) om beslutet i kommunstyrelsen.

Men diskussionen kommer att komma när det ska göras en detaljplan för bebyggelsen, som förmodligen blir lagerbyggnader för e-handel.

LÄS MER:Kommunen sugen på att köpa mer mark utmed E 6

LÄS MER:E-handelslager kan bli stora kolosser utmed E 6

Redan för Mellby etapp 2 och 3 har föreningen Den goda jorden och Naturskyddsföreningen varit kritiska. De anser att planen strider mot reglerna för att bevara odlingsbar jordbruksmark.

ANNONS

Kommer ni att fortsätta protestera?

– Självklart. Vi skriver våra yttranden vid samråd och sedan kan man överklaga om de inte tas in i processen, säger Anne-Marie Lindén som är ordförande för föreningen Den goda jorden.

Hon säger att hon känner att föreningens idéer har fått luft under vingarna. Inte minst när Sveriges självförsörjning börjat diskuteras i samband med coronapandemin.

Enligt Den goda jorden förstörs 24 kvadratmeter jordbruksmark varje sekund i Europa. I Sverige 600 hektar årligen. Anne-Marie Lindén säger att Den goda jorden på senare tid har fått nya medlemmar som vill engagera sig.

– Jag kan tycka att man börjat fundera på det här. Torkan sommaren 2018 gjorde ett visst avtryck, men minnet är kort. Nu har det kommit mer upp på agendan igen, säger hon.

– Sverige är inte självförsörjande på mer än spannmål, morötter och sockerbetor. Och hur långt kommer man på det? Vår landsbygdsminister Jennie Nilsson har lyft frågan om ransonering, fortsätter Anne-Marie Lindén.

”Någonstans måste man ändå tillåta sig att bygga”, säger Laholms kommunråd Erling Cronqvist (C).
”Någonstans måste man ändå tillåta sig att bygga”, säger Laholms kommunråd Erling Cronqvist (C). Bild: Carina Nilsson

I ena vågskålen ligger möjligheten att odla mat. I den andra att skapa arbetstillfällen.

– Det är alltid problematiskt. Runt Laholms tätort är det god mark. Men den vid kusten är ganska lätt jord och tillhör inte den absolut godaste jorden, säger Erling Cronqvist och fortsätter:

ANNONS

– Någonstans måste man ändå tillåta sig att bygga. Det är en avvägning och jag tycker att den här avvägningen är rimlig, med mark utmed E 6 som inte är den bästa.

Anne-Marie Linden säger:

– Ska man titta strikt på åkermarken har kommunen annan mark som inte är åkermark. Det måste göras en alternativ lokaliseringsutredning. Och den brukar kommunerna stupa på.

LÄS MER:Den goda jorden till attack mot planer att bebygga åkrar

LÄS MER:Den goda jorden klagade för sent på Ängstorps handelsområde

LÄS MER:Överklagan kan förhala nya butiker på åkermark

ANNONS