E-handelslager kan bli stora kolosser utmed E 6

22 meter höga och hundratals meter långa. Jättelagerbyggnaderna som kan växa fram utmed E 6 i Mellby industriområde förskräcker kustbor på andra sidan motorvägen.

ANNONS
LocationMellby||

”Vill ABSOLUT inte ha högre byggnader än de redan godkända 10 metrarna på andra sidan E 6”, skriver en Mellbystrandsbo som betackar sig för att få ”dessa kolosser så nära inpå”.

”Buller kommer att reflekteras”

Ett par oroas över att fasaderna blir en omvänd bullerskärm.

”Bullret från motorvägen kommer inte kunna försvinna utan kommer reflekteras mot industribyggnaderna tillbaka mot bebyggelsen i väster”, befarar de.

Både grannar och intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Den goda jorden ifrågasätter varför byggnaderna måste vara så höga. Alternativa placeringar av industriområdet borde utredas bättre, anser de.

Mellby industriområde ska växa söderut. Det nya nästan färdiga planförslaget gäller etapp 2 och 3.
Mellby industriområde ska växa söderut. Det nya nästan färdiga planförslaget gäller etapp 2 och 3. Bild: Laholms kommun

Upp till 600 jobb

Skyltläge och kommunikationer är det enkla svaret på varför företag står i kö för att få etablera e-handelslager i Mellby. Mellan 300 och 600 nya jobb ska det kunna bli, som Laholms kommun inte vill gå miste om.

ANNONS

– Det kommer att ge en hel del arbetstillfällen till kommunen. Jag tror att man får titta på det så, säger Amadeus Henriksson, planarkitekt som arbetar med den nya detaljplanen för industriområdets etapp 2 och 3.

LÄS MER:Hundratals jobb på spel med ny industriplan

LÄS MER:Stor etablering på väg till industriområde

Han håller just nu på att sammanställa synpunkterna som har lämnats in under granskningen.

Planen kan försenas

– Det som påverkar mest är att länsstyrelsen vill att vi ska ta nya prover på gamla deponin. Det är inget de har sagt under samrådet.

Kravet kan göra att planen försenas och inte hinner bli klar att antas av kommunfullmäktige före sommaren, vilket politikerna hoppats. Trafikverket vill också se en utredning av den östra rondellen i trafikplats Mellbystrand.

Kommunen har gjort en trafikutredning för trafikplats Mellbystrand. Trafikverket vill att den kompletteras med en trafikanalys för den östra rondellen, högst upp i bild, som är infart till Mellby industriområde.
Kommunen har gjort en trafikutredning för trafikplats Mellbystrand. Trafikverket vill att den kompletteras med en trafikanalys för den östra rondellen, högst upp i bild, som är infart till Mellby industriområde. Bild: Jari Välitalo

LÄS MER:Trafikplats Mellbystrand når snart bristningsgräns

Högt till tak

Efter samrådet gjordes en miljökonsekvensbeskrivning. Skisser i den visar att byggnaderna blir mycket synliga från Mellbystrand om högsta tillåtna nockhöjd på 22 meter utnyttjas maximal.

– Det är worst case. Det är sällan de behöver ha en låda som är 22 meter hög, oftast handlar det bara om delar som är högre, säger Amadeus Henriksson.

Takhöjden efterfrågas av företag som vill bygga höglager. Kommunen vill göra ett flexibelt område för olika sorters verksamheter.

Det är worst case. Det är sällan de behöver ha en låda som är 22 meter hög.

Det finns inga begränsningar i hur långa byggnaderna får vara. I teorin öppnar det för fasader på cirka 280 respektive 140 meter utmed motorvägen.

ANNONS

– I värstafallet kan det vara hela, men vi har på olika sätt säkerställt att de ser vettiga ut i reservationsavtal och markanvisningsavtal. Innan bygglov söks ska planeringsenheten godkänna utformningen av byggnaderna.

Maximal tillåten utbyggnad. Konsulten Ramboll skriver i sin rapport: ”Från enskilda fastigheter inuti Mellbystrands villabebyggelse är det troligt att industribyggnaderna ändå döljs, men bara vetskapen om att industrin finns där på andra sidan motorvägen kan upplevas som ett intrång i den enskildes mentala bild av sitt bostadsområde.”
Maximal tillåten utbyggnad. Konsulten Ramboll skriver i sin rapport: ”Från enskilda fastigheter inuti Mellbystrands villabebyggelse är det troligt att industribyggnaderna ändå döljs, men bara vetskapen om att industrin finns där på andra sidan motorvägen kan upplevas som ett intrång i den enskildes mentala bild av sitt bostadsområde.” Bild: Laholms kommun

Buller kan studsa

Amadeus Henriksson tror inte buller blir ett problem i Mellbystrand.

– Generellt kan buller studsa, men här är avstånden så pass långa. Det behöver studsa nästan 200 meter. Vi ser inte att det kan påverka dem som bor där.

Kommunen håller med boende utmed landsvägen i Mellby att den tunga trafiken helst ska begränsas där, men det är Trafikverkets väg och den regleras inte i planen.

– Däremot tittar vi på om vi kan göra infarten till etapp 1 fri från tung trafik, säger Amadeus Henriksson.

Fakta: Nya företag på gång till Mellby industriområde

• Laholmsföretaget Halle plast AB planerar att flytta delar av verksamheten till Mellby företagspark. Företaget har reserverat 25 000 kvadratmeter mark.

• Halmstadsbolaget Muscle fastigheter AB har avtal på 100 000 kvadratmeter och vill bygga flera stora verksamhetslokaler.

• Göteborgsföretaget Abreco har reserverat 40 000 kvadratmeter mark för att bygga ett stort e-handelslager.

• Qitaku Group AB har via nybildade Greenhof AB tecknat sig för 60 000 kvadratmeter mark. De ska bygga på 25 000 kvadratmeter.

• Kalmarföretaget E-commerce har via ett nybildat dotterbolag reserverat 50 000 kvadratmeter industrimark och vill bygga e-handelslager på upp till 30 000 kvadratmeter.

• C Holmqvist Förvaltnings AB i Tyringe har avtal för 7 655 kvadratmeter mark och har för avsikt att uppföra verksamhetslokaler till en total byggnadsyta om cirka 1 400 kvadratmeter.

LÄS MER:Länsstyrelsen hotar stoppa plan för Mellby industripark

LÄS MER:Den goda jorden till attack mot planer att bebygga åkrar

ANNONS