Nytt coronautbrott på förskola – en av två avdelningar hålls stängd

Ytterligare en förskola i Hylte kommun har drabbats av ett coronautbrott, denna gång Kantarellens förskola i Hyltebruk. Kommunen berättar om vilka åtgärder som sätts in för att begränsa smittspridning.

ANNONS
LocationHyltebruk||

På Kantarellens förskola i Hyltebruk har fyra personer bekräftats smittade av covid-19. Detta har lett till att kommunen har stängt ned den ena av förskolans två avdelningar. Samtidigt håller flera vårdnadshavare sina barn hemma. Hittills har det inte varit aktuellt med provtagning för barnen på den aktuella förskolan.

– Vi har inte kommit till det läget än. Vi kan hålla verksamheten igång med den personal som barnen känner sig trygg med. Det är inte heller extremt många barn som är hemma med symptom, utan en del har valt att hålla sina barn hemma för att underlätta, säger Anett Angel, rektor på Kantarellens förskola.

ANNONS

Så sent som i förra veckan informerade kommunen om ett coronautbrott på Sunnanängs förskola i Unnaryd och då ombads vårdnadshavare att hålla sina barn hemma i möjligaste mån.

LÄS MER:Coronautbrott på förskola i Unnaryd – ”ett flertal personer” smittade

Region Halland öppnade då för provtagning av barn under sex år, men det har alltså inte varit aktuellt på Kantarellens förskola.

– Det är inte alls den omfattningen som i Unnaryd. Där var det många barn som var sjuka, säger Anett Angel.

Hämta och lämna utomhus

Ända sedan starten av coronapandemin pågår ett arbete med att begränsa smittspridningen.

– Vi har gått ut med samma restriktioner som på alla andra förskolor. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och har tät kontakt med regionens smittskyddsläkare. Vi går igenom alla moment och ger föräldrarna kontinuerlig information. Att man hämtar och lämnar utomhus är något vi har haft en längre tid, säger Anett Angel.

Barn- och ungdomschefen Ulf Nilsson har regelbunden kontakt med rektorerna på Hyltes skolor och förskolor för att stämma av läget. Han och Hyltes stabschef har också en dialog med Smittskydd Halland för att få rådgivning om lämpliga åtgärder.

– Vi hittar inte på några egna lösningar, utan lyssnar helt på vad den medicinska expertisen säger. Utifrån det säkrar vi upp verksamheten så gott det går, säger Ulf Nilsson.

ANNONS
Ulf Nilsson är skolchef i Hylte kommun.
Ulf Nilsson är skolchef i Hylte kommun. Bild: Isabel Bark

Enligt honom är personalsituationen under kontroll på Kantarellens förskola.

– Så länge det inte är några problem med att bemanna så håller man verksamheten öppen. Trycket blir inte lika hårt på förskolan om många barn är hemma.

Smittoläget under kontroll

Även Therése Reuter, stabschef i Hylte kommun, tycker att smittoläget är under kontroll i kommunens skolor och förskolor.

– Om vi får bekräftade fall i våra verksamheter så rapporteras det in till oss. Så vi kan hela tiden följa läget och se hur det utvecklar sig över tid. Eftersom det pågår en samhällssmitta nu, så vi också har fall på flera förskolor, skolor och andra verksamheter.

Hur många skolor och förskolor i Hylte kommun har konstaterade fall av covid-19 i dagsläget?

– Det kan jag inte sammanställa rakt upp och ned, säger Therése Reuter.

Det finns inget lagstöd för att stänga en förskoleverksamhet. Vårdnadshavare som har ett samhällsviktigt arbete, exempelvis inom sjukvården, måste kunna lämna sina barn på förskolan.

Om någon person i en familj bekräftas smittad av covid-19 råder familjekarantän och då ska alla i familjen stanna hemma, enligt rådande rekommendationer.

LÄS TIDIGARE ARTIKEL:

ANNONS