Hallandsposten har tidigare rapporterat om att pendlande studenter varit kritiska till Högskolan i Halmstads coronahantering.
Brita Lundh, studieadministrativ chef på Högskolan i Halmstad, berättar att en större del av undervisningen har flyttats över och blivit digital sedan Halland fick skärpta råd. Bild: Högskolan i Halmstad

Skärpta rutiner på högskolan under tentaperiod

Studenter som går till högskolan för att skriva salstenta medan de är snuviga riskerar att bli avstängda. Högskolan i Halmstad har nu vidtagit en rad åtgärder sedan Halland fick skärpta coronaråd.

ANNONS
LocationHögskolan i Halmstad||

På campus och högskolebiblioteket har det skett en del förändringar sedan i tisdags när Folkhälsomyndigheten införde lokala råd i Halland. Grupprum har stängts av, det har möblerats om och besöksantalet på biblioteket har begränsats. En del undervisningsmoment som skett på skolan under hösten har flyttats till internet precis som i våras.

– Vi har tittat på om det finns fler moment som går att genomföra digitalt, samtidigt är det en balansgång. Vi har mycket studenter som hört av sig och är ledsna för att de inte har någon undervisning på plats. Det är svårt att lära känna folk och många som flyttat hemifrån till en ny stad känner sig ensamma, säger Brita Lundh, studieadministrativ chef på Högskolan i Halmstad.

ANNONS

Det finns också studenter som tycker tvärt om och anser att det är en onödig risk att vara på campus och som har hört av sig till både högskolan och Hallandsposten.

Vi avråds från att ha fysisk kontakt med andra människor än de vi bor med. Varför har ni fortfarande obligatoriska moment på campus?

– För att annars skulle undervisningen stannat av och studenterna skulle inte få sin undervisning och sina poäng, svarar Brita Lundh.

Är det lika mycket distansundervisning nu som det var i våras?

– Jag har ingen exakt siffra på det men jag skulle tro att vi är väldigt nära där vi var i våras.

LÄS MER:Högskolans nollning flyttas till januari

LÄS MER:Mer distansplugg ska minska trängseln i höst

Sjuka tentaskrivare kan straffas

Nu på går en intensiv tentaperiod med flera kurser som avslutas och många studenter som ska eller har skrivit salstentor. I en tidigare artikel i Hallandsposten sa en anonym student att det får så stora konsekvenser att missa ett examinationsmoment att hon skulle känna sig tvingad att skriva en tenta även om hon är sjuk.

I ett informationsbrev som Högskolan i Halmstad har skickat ut till studenterna skriver man att de som kommer till skolan för att skriva tenta även om de har corona-symptom riskerar disciplinära åtgärder.

– Det innebär att om du skulle komma uppenbart snörvlande och hostande kommer vi be dig att gå hem. Vi kan inte fysiskt lyfta någon ur våra lokaler och skulle de inte lämna kan vi rapportera det som störande av undervisning. Det skulle kunna leda till en avstängning, men som väl har vi inte haft några sådana fall, säger Brita Lundh.

ANNONS

LÄS MER:Pendlande student oroas av högskolans coronasrutiner

LÄS MER:Högskolan i Halmstad går över till distansutbildning

ANNONS