S: ”Budgeten andas mer kosmetik än politik”

Alliansens budget andas mer kosmetik än politik och satsningar saknas för att människor ska komma vidare i arbete och utbildning. Det anser Krissi Johansson (S) och får stöd från V.
Fabio Ishaq (SD) ser förslaget som ett försök att få stöd från hans parti och även Miljöpartiet hittar flera av sina förslag i budgeten.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

I Allianspartiernas förslag till budget finns bland annat satsningar på trygghet, centrum och socialtjänsten som har ett tufft pandemiår bakom sig. Dessutom vill kvartetten se lättnader i de besparingskrav som sedan tidigare ligger på verksamheterna.

LÄS MER:Alliansen vill satsa på badbrygga och få bort störande fåglar

Men vare sig V eller S tycker att satsningarna räcker och anser att den lättnad på 28 miljoner som föreslås till nästa år inte är tillräcklig.

– Det kvarstår ändå stora besparingsbeting som utmanar verksamheterna. Vi vet hur hårt våra medarbetare sliter och vi behöver återuppbygga mycket efter pandemin, säger Krissi Johansson (S) som dock inte i dagsläget vill gå in på hur hennes partis budget kommer att se ut.

ANNONS

Saknar satsning på 14 miljoner

Partierna riktar också kritik mot att satsningen på att få ut människor i arbete, studier eller annan sysselsättning – som fanns med i den S-budget som röstades igenom i fullmäktige i fjol – har plockats bort.

Det handlar om 14 miljoner.

– Vi lyfte in den posten för att möta effekterna av pandemin. Jag ifrågasätter att man bara plockar bort något som är till för att få människor att komma vidare till arbete och utbildning och i stället prioriterar passiva kostnadsökningar, säger Krissi Johansson och hänvisar till att Alliansen lagt två miljoner extra på ekonomiskt bistånd.

Tania Bengtsson (V) tillägger:

– Det är märkligt att man drar tillbaka satsningen när man i stället borde dra på. Extra pengar till socialtjänsten är bra, men samtidigt slår man undan benen på de vuxna. Man ger med ena handen och tar med andra.

Uppdrag får tummen ner

V reagerade också kraftfullt på uppdraget till HFAB som går ut på att bryta bostadssegregationen genom att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

– Det här går helt emot idén att bryta bostadssegregationen. Vi behöver fler hyresrätter i områden där det finns få, men med detta förslaget ryker billiga hyresrätter och vi behöver fler, inte färre, hyresrätter, säger Tania Bengtsson.

ANNONS

S och SD kritiserar också budgeten för att innehålla för mycket detaljer.

LÄS MER:Ornitolog kritiserar förslag att få bort fåglar från centrum

– Det är fågelskrämmor och övervakningskameror – det andas mer kosmetik än riktig politik, säger Krissi Johansson.

– Frågor som att ta krafttag mot fåglar tillhör inte en budget på fem miljarder, det är för detaljstyrt. Sådana saker får man sköta på nämndsmöten eller i kommunstyrelsen, säger Fabio Ishaq (SD).

Han tycker också att det finns delar av budgeten som tyder på att Alliansen vill få med sig SD.

– Det är mycket som är taget från vår politik. Det här med lägre p-avgifter, asfaltering och satsningar på byggnadskontoret är saker som vi har drivit starkt. Alliansen vill ha vårt stöd och har varit generösa med att lägga de här punkterna i budgeten.

Saknar skarpt miljömål

Även Ola Nilsson (MP) tycker att mycket av hans partis politik går att hitta i förslaget. Han nämner satsningarna på lekplatser, laddinfrastruktur, fiberutbyggnad, cykelparkering vid resecentrum och trädplanteringar i centrum.

Däremot saknar han ett skarpt miljömål.

– Målformuleringarna är väldigt oprecisa, man är inte tillräckligt angelägen. Vi vill ställa om snabbare och tycker att målet ska vara att Halmstad som kommun ska vara fossilfritt senast 2030.

Under kommande veckor ska oppositionspartierna lägga fram egna förslag eller budgetar. Budgeten behandlas i kommunfullmäktige i mitten av juni.

ANNONS
ANNONS