Alliansen vill satsa på badbrygga och få bort störande fåglar

Tuffare tag mot störande fåglar och en rad satsningar på olika typer av utemiljöer – allt från en ny strandnära lekplats till en badbrygga. Det var några av nyheterna när Alliansen under måndagen presenterade sitt förslag till budget.

ANNONS
|

En hel del av innehållet i det som de fyra Allianspartierna vill satsa på kommande år känns igen. Det handlar framför allt om välfärd, trygghet och city.

LÄS MER:Alliansen vill sänka skatten och satsa på välfärd

Både äldreomsorg, skola och socialtjänst får vissa lättnader.

– Vi minskar effektiviseringskraven på våra verksamheter med 28 miljoner för nästa år, säger Ella Kardemark (KD).

Mer till socialtjänsten

I pandemins spår har sociala problem som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet ökat, något som också fått uppmärksamhet i Alliansens budget.

– Socialtjänsten har varit hårt belastad och vi har haft ett enormt inflöde av orosanmälningar. Vi vill därför lägga 40 miljoner extra nästa år och ytterligare 40 miljoner år 2023, säger Ella Kardemark.

ANNONS

De trygghetssatsningar som funnits med tidigare i form av fler kameror och väktare finns kvar i budgeten.

– Vi vill sätta upp trygghetskameror på ett tiotal platser i samverkan med polisen, säger Ella Kardemark.

Offentliga miljöer

Stort fokus läggs också på offentliga miljöer och besöksnäringen. Partierna vill dels öka takten när det gäller den pågående renoveringen av kommunens lekplatser, men också lägga fyra miljoner på att bygga en helt ny och större lekplats på ett strandnära läge.

Dessutom finns två miljoner avsatta nästa år för att bygga en badbrygga med hänvisning till att året-runt-havsbad har blivit en hälsotrend.

– Vi har inte pekat ut någon bestämd plats för vare sig lekplatsen eller bryggan, eftersom vi inte vill detaljstyra. Men vi vet att detta är populärt i andra städer och tror att det kan locka familjer till strand och hav hela året, säger Lovisa Aldrin (L).

LÄS MER:Förstudie föreslår att Bastionen står kvar och parken görs mer aktiv

För city finns också flera planerade satsningar som känns igen. Förslaget att omvandla Österskans till en grön parkmiljö finns med, liksom en förnyelse av Stora torg. Partierna vill också dra igång upprustningen av Bastionen och Norre katts park, där en offentlig toalett ingår, slopa den nyligen införda p-avgiften kvällstid i röd zon samt plantera fler träd för att skapa en bättre luftkvalité.

ANNONS

Fåglar ett problem

Dessutom vill Alliansen ta krafttag mot störande fåglar.

– Skränande fåglar upplevs av många som ett stort problem och vissa drar sig till och med för att åka in till city och sätta sig utomhus. Vi har satt ihop ett helt paket med åtgärder för att lösa detta, bland annat vill vi ha fler papperskorgar som är förslutna. Men det viktigaste är att få fåglarna att bygga sina bo i sina naturliga habitat i stället för i stadsmiljö, säger Lovisa Aldrin.

I budgetförslaget har också 1,5 miljoner lagts på att bygga en säker cykelparkering vid järnvägsstationen under nästa år samt 12 miljoner på att kommande år förnya ljud och ljus på Halmstads Teater.

Bryta segregationen

HFAB föreslås få ett uppdrag i syfte att bryta segregationen genom att jobba mer aktivt med att omvandla befintliga hyresrätter till bostadsrätter.

– Vi vill att man tar fram en modell för att göra det lättare att ta steget att omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Det räcker inte att vi gör detta enbart där vi bygger nya bostäder utan vi måste också göra en omvandling i områden som redan är byggda. Men man har alltid rätt som hyresgäst att bo kvar om man inte vill ändra något, säger Jenny Axelsson.

ANNONS

Partierna vill också undersöka möjligheten att låta en privat aktör bygga och äga Vallås nya grundskola med plats för 1 000 elever.

– Kommunen blir då hyresgäst. Vi har behov av ett jämförelseprojekt där vi kan ställa våra bygg- och driftskostnader mot en privat aktörs och vi tror också att en sådan lösning kan påskynda projektet, säger Jenny Axelsson (C).

Ingen sänkning av skatten

Något förslag om skattesänkning, likt det som Alliansen lämnade i fjol, finns inte med.

– Vi märkte förra gången att stödet verkade vara svagt, så vi har konstaterat att det inte är läge nu, säger Jonas Bergman (M).

När det gäller just stödet – ni fick ju inte stöd för er förra budget utan det slutade med att ni fick styra med en S-budget. Är det en anledning till att ni har valt bort skattesänkningen?

– Vi har inget jättestöd för en sänkning i våra partier heller just nu, det är inte rimligt just nu att gå fram med en skattesänkning. I höstas när vi la förslaget trodde vi kanske inte att pandemin skulle få de effekter vi ser nu, säger Lovisa Aldrin.

Ella Kardemark tillägger:

– Vi var också tydliga med att skatt är något vi höjer vi när vi måste och sänker när vi kan, och då får man göra en avvägning om det finns ett utrymme vilket det fanns förra gången. Nu har vi i stället gjort valet att kraftigt stärka våra kärnverksamheter.

ANNONS

När ni tagit fram den här budgeten, har ni då haft i bakhuvudet att få med något annat parti för att slippa styra med ett annat partis budget igen?

– Detta är en tydlig Alliansbudget som bär de värden som förenar våra partier och vårt samarbete. Om fler tycker att det är en bra budget är de varmt välkomna att stödja den men vi har inte gjort avkall på våra idéer, säger Jenny Axelsson.

Axplock av övriga satsningar

50 miljoner läggs fram till 2026 på projektet Samsynk, som går ut på att med hjälp av tidiga och förebyggande insatser förhindra psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap bland barn och unga i Oskarström, på Vallås och på Andersberg.

Drygt två miljarder investeras kommande år i nya skolor. Närmast på tur står Ranagårdsskolan, Östergårdsskolan och en F–3-skola på Fyllinge.

Närmare 200 miljoner läggs på Resecentrums tredje etapp. Här ingår ombyggnad av bangård, tunnel, bro och ny resecentrumbyggnad.

1,3 miljoner satsas nästa år på att räddningstjänsten ska få i gång FIP, första insatsperson, genom att ha en utrustad bil med placering i Söndrum.

Avkastningskravet för Halmstads stadsnät sänks från sju till sex procent i syfte att kunna hålla en hög utbyggnadstakt av fibernätet.

En miljon läggs på att utveckla Harplinge centrum.

Underhåll av vägar för att förebygga potthål får extrapengar. Nio miljoner extra satsas på tre år.

Totalt 45 miljoner läggs på att renovera tätskiktet till Torggaraget samt skapa en modern handels- och mötesplats på Stora torg.

2,5 miljoner läggs på att minska handläggningstiderna för bygglov.

Anslaget till va-nätet ökar. 825 miljoner läggs fram till 2026 på satsningar i va-systemet vilket är en utökning med 100 miljoner.

ANNONS